Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Звідки пішло українство і до чого воно йде

Михайло Грушевський


Примітки

Праця написана у квітні – травні 1917 р. Перше видання вийшло на початку травня 1917 р. (див.: Народна воля. – 1917. – 10 (23) травня. – № 6). Друге видання (без змін) побачило світ не пізніше червня 1917 р., позаяк на 4-й сторінці його обкладинки вміщена реклама книг та брошур М.Грушевського, виданих за червень 1917 р. Серед них і брошура «Звідки пішло українство і до чого воно йде». Перше і друге видання вийшли накладом 30 тис. примірників (див.: Книгар. – 1918. – № 5 (січень). – С. 246 – 247).

Короткий огляд цієї суспільно-політичної праці поданий у бібліографічних оглядах «Літературно-наукового вістника» (1917. – Т. LXVII. – Кн. І (липень). – С. 156) та «Книгаря» (1917. – Ч. 2 (жовтень). – С. 64 – 65). Оглядач «Книгаря» О.Дорошкевич наголошував на важливості цієї історико-популярної праці та зазначав, що вона «покаже середньому читачеві, що українці – не безбатченки якісь, а їх пізніші національні ідеї починаються ще здавна».

Передруки: Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / Укладач, автор передмови і коментарів О.Л.Копиленко. – К., 1991. – С. 38 – 53; Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського / Упоряд. і підготовка текстів та фотоматеріалів, коментарі та примітки А.П.Демиденка. – К., 1992. – С. 76 – 94.

Подається за другим виданням (К.: З друкарні Акц. т-ва «Петро Барський», 1917).

Праця, за визначенням самого автора, – це «короткий нарис української історії» (Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8. – С. 145), викладений за його концепцією, на основі якої була створена фундаментальна «Історія України-Руси». Для широкого загалу це було нове слово, оскільки в офіційній російській історіографії українцям було відмовлено в окремому історичному розвитку. Нарис зображав українців як давній народ з власною історією, багатою культурою. Автор акцентував на знакових подіях української історії – боротьбі за державність, поступовій втраті незалежності. Своїм викладом української історії М.Грушевський переконливо довів право українців на самостійне державне життя.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 4, ч. 1, с. 166 – 179.