Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До українців – професорів і преподавателів вищих шкіл

Михайло Грушевський

Великі події, пережиті нами, ставлять на чергу поруч політичних завдань українського народу також і постулат повності його культурного життя. Потреба широких мас народу, розвій його економічних і культурних сил вимагають українізації школи від споду до верху. Заховуючи права національним меншостям, рахуючися і з обставинами перехідного часу, коли певна частина учнів може показатися непринорованою до українських викладів, ми тим не менше мусимо тепер же приступити до українізації не тільки нижчої і середньої, а й вищої школи на українській землі. Наукових українських сил є для того досить, тільки вони розпорошені і дезорганізовані обставинами старого режиму. Для обміркування способів їх скуплення в вищих школах України і використання для українізації її та взагалі для обдумання самого переведення українізації вищої школи прошу всіх професорів, доцентів, молодших преподавателів і взагалі людей, уздібнених до навчання в вищій школі, прибувати на педагогічний з’їзд до Києва; 5 квітня (апріля) в помешканні Педагогічного музею о 8 год. відбудеться нарада в справі вищої школи.


Примітки

Текст звернення вперше опублікований у газеті: Вісті з Української Центральної Ради у Києві. – 1917. – 21 березня. – № 2. – С. 2. Підпис: Професор М.Грушевський. Невдовзі передрук здійснив часопис українських полонених: Розсвіт (Раштат). – 1917. – 14 (1) червня. При передруці повного змісту «Вістей з Української Центральної Ради» це звернення було подане в журналі: Український історик. – 1978. – Ч. 1 – 3. – С. 157. У 1992 р. передруковане у виданні: Грушевський М. На порозі Нової України. Статті і джерельні матеріали / Редакція і вступна стаття Любомира Р.Винара. – Нью-Йорк; Львів; Київ; Торонто; Мюнхен, 1992. – С. 196.

Подається за першодруком.

З перших днів Центральної Ради активізувало свою діяльність Товариство шкільної освіти. 17 березня 1917 р. за його ініціативи на зібранні педагогів м.Києва була прийнята постанова про скликання Всеукраїнського педагогічного з’їзду, окреслена його програма за трьома секціями: нижча, середня та вища школи. Про це повідомляли в замітці «Українська шкільна справа» на сторінках першого числа «Вістей з Української Центральної Ради у Києві» (19 березня). У наступному випуску газети М.Грушевський звернувся до своїх колег з вищих шкіл взяти участь у цьому педагогічному форумі. З закликом «До українських народних учителів» взяти участь у З’їзді українських професорів і вчителів звернувся у пресі також голова Товариства українських учителів І.Стешенко (Нова рада. – 1917. – 25 березня. – № 1. – С. 4).

Детальна інформація про роботу 1-го Всеукраїнського педагогічного з’їзду, який відбувся 5 – 7 квітня 1917 р. за участю 600 депутатів від педагогічних колективів початкових, середніх та вищих шкіл, була подана в «Робітничій газеті» (див.: Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і матеріали / Упоряд. В.Верстюк (керівник) та ін. – К., 2003. – С. 147 – 148). Див. також: Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8. – С. 140; Завальнюк О., Телячий Ю. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917 – 1920). Історичний нарис. – Кам’янець-Подільський, 2001; Янковська О.В. Культурне життя в Україні у період національно-демократичної революції (1917 – 1920 рр.) // Український історичний журнал (далі – УІЖ). – 2005. – № 2. – С. 105 – 114. Бібліографічний огляд праць з історії національно-освітнього руху доби Української Центральної Ради див.: Українська революція і державність (1917 – 1920 рр.): Науково-бібліографічне видання. – К., 2001. – С. 386-393.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 4, ч. 1, с. 5.