Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

На страшний суд

Михайло Грушевський

Настав великий час – час страшного суду, час великої проби для народів і верств, і поодиноких людей, час поставити свою справу й боронити її, на сім терміні, від котрого не буде ні відклику, ні касації. Українське громадянство має стати на нім і сказати, чого йому треба, чого воно хоче і чим своє хотіння підкріплює. Розгорнути свою справу, свою вікову тяжу і сказати своє слово. Сказати його як громадянство і як громадянство українське.

Слова поодиноких людей, хоч би як заслужених і шановних, не будуть мати ваги. Їх понесе буйний вітер великої завірюхи. Матиме вагу слово тільки організованого громадянства. Українці мусять організуватись на кожнім місці і в кожних обставинах, шукаючи зв’язків, які зв’яжуть їх найбільш міцно і тривко. Організуватись як українці, а не групи чи національні філії російських, чи якихось там інших партій, чи союзів, щоби мати повну свободу в обороні своїх національних прав – того спільного національного гасла, яке об’єднає на спільній національній платформі українські партії й групи в рішучий момент.

Рік, два роки, три роки ми шукали того мінімуму національних домагань, котрий би своєю елементарністю міг промовити до сумління навіть людям найбільш байдужим до наших національних потреб, коли в них єсть хоч крихта щирого пошанівку для людських вимог. Тоді нам казали, що в великі хвилі, коли важаться долі народів, не можна займатись дрібними питаннями про школу і мову. Коли ми нагадували про наші далекосяглі політичні і культурні ідеали, на наші слова здвигали плечима, що громадянство так дезорганізоване, нація так зруйнована може претендувати на широку автономію і повноту національної культури.

Сю науку мусимо взяти на розум! Наш голос, наші домагання матимуть вагу і змусять рахуватись з собою тільки тоді, коли за ними стоятиме велика національна організованість, загальнонаціональна координованість, солідарність!

Без сього нам на нинішній суд ані потикатись.


Примітки

Вперше опублікована в журналі: Промінь. – 1917. – № 3 – 4 (березень). – С. 15. Підпис: М.Грушевський.

Подається за першодруком.

Стаття написана безпосередньо після ліквідації самодержавства в Росії і містить заклики до організації всіх українських сил для вирішення національних домагань. Зміст та лексика статті перекликається з першою публікацією, яка побачила світ після повернення М.Грушевського до Києва: Велика хвиля // Нова Рада. – 1917. – 6 квітня. – № 1.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 521.