Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Промови на українській маніфестації при урочистому оголошенні 1 універсалу Української Центральної Ради

Михайло Грушевський

Слово М.Грушевського перед оголошенням Універсалу УЦР, з яким він звернувся до делегатів II Всеукраїнського з’їзду як приватна особа.

Проф. М.Грушевський, заявляючи, що він цей раз говорить не яко голова Центральної Ради, а яко приватна особа, каже: «Як до братів і дітей своїх (бо багато людей в листах звуть мене батьком) говорю я до вас. Передайте мій привіт українському війську і скажіть йому, що старий батько Грушевський душею з ним і що для нього в цю хвилю нема нікого дорожчого, ніж народ український. Де б я не був, я завше буду душею з ним і волю свого народу, чого б вона не вимагала від мене, виконаю».

Промова М.Грушевського після урочистого проголошення Універсалу УЦР у Троїцькому народному домі.

Збори селян, збори українських вояків, весь нарід український сказав своє слово і доручив Центральній Раді творити нове життя на Україні. Тепер ви почули слово, яке сказала Центральна Рада, виконуючи волю народних мас: «Віднині самі будемо творити наше життя». Роз’їхавшись на місця, ви скажіть це слово всім. З тобою, український народе, Центральна Рада. Слово її сказане, і не може воно лишитись порожнім звуком, – воно повинно перетворитись в діло. Центральна Рада, кажучи це слово, вважає на вашу солідарність і організованість. Разом з вашим представництвом вона буде робити діло, яке повинен піддержувати весь народ, і в самий перед ви, озброєний народ.

Промова М.Грушевського на Софійському майдані
після молебня та оголошення Універсалу.

Народе український! Громадяни української землі! Ви чули допіру слово Центральної Ради, котру ви поставили волею своєю тут, в Києві, для порядкування справами українськими. Віднині ми самі маємо дбати про себе, самі маємо будувати своє життя. Центральна Рада жадає від вас одностайності і послуху висловленій нею волі… Громадяни українські, ідіть до здійснення наших завдань і працюйте на благо собі і іншим народам, які жиють на українській землі…

Українському народові слава!


Примітки

Тексти звернень та промов М.Грушевського з нагоди урочистого проголошення Першого Універсалу УЦР подані в загальному огляді під заголовком: «Оголошення Універсалу і Українська маніфестація 12 червня» в газеті: Нова рада. – 1917. – 14 червня. – № 63. – С. 1. Після 1917 р. ці тексти з описом маніфестацій були передруковані у виданнях: Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 84 – 87; Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року: Документи і матеріали / Упоряд.: В.Верстюк (керівник) та ін. – К., 2003. – С. 416-421.

Подається за першою публікацією.

Промови були виголошені під час урочистостей, влаштованих на честь оприлюднення Першого Універсалу Української Центральної Ради.

10 червня Перший Універсал був затверджений Малою радою (Комітетом) Центральної Ради і того ж вечора зачитаний В.Винниченком на І Всеукраїнському військовому з’їзді. Цей документ був декларацією наміру явочним порядком здійснити автономію України:

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям» (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У двох томах. – К., 1996. – Т. 1. – С. 101 – 105).

12 червня 1917 р. по закритті Другого Всеукраїнського військового з’їзду у Троїцькому народному домі в присутності його делегатів, президії, членів Центральної Ради та Українського генерального військового комітету відбулося урочисте оголошення Першого Універсалу Центральної Української Ради. М.Грушевський виступив перед та відразу після зачитання Універсалу. Прийнявши на Троїцькому майдані урочистий парад 1-го Українського полку імені Богдана Хмельницького та 2-го Українського запасного полку, все зібрання з вулиці Великої Васильківської вирушило на Софійський майдан.

Після молебню лідер фракції українських есерів УЦР М.Ковалевський зачитав Універсал, а голова УЦР М.Грушевський виступив з промовою. Репродукція фотографії оголошення цього історичного акту на Софійському майдані видрукувана (найвірогідніше, вперше) у виданні: Художній альбом України. – Полтава, 1917. Детальний опис маніфестації біля Троїцького народного дому та на Софійському майдані поданий у тогочасних українських газетах. Найбільш детально події описані в огляді: «Оголошення Універсалу і Українська маніфестація» // Нова рада. – 1917. – 14 червня. – № 63. – С. 1 – 2. Див. також: Грушевський М. Українська Центральна Рада й її Універсали: Перший і Другий. – К., 1917.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 4, ч. 1, с. 42.