Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий

Михайло Грушевський


Примітки

Праця «Українська Центральна Рада й її Універсали: Перший і Другий» вийшла у Києві з друкарні товариства «П.Барський» у липні 1917 р. відразу по ухвалі II Універсалу Української Центральної Ради від 3 липня 1917 р. Вона стала другим, доповненим варіантом брошури під назвою «Українська Центральна Рада й її Універсал», що побачила світ після проголошення 10 червня 1917 р. І Універсалу. Про вихід першого видання газета «Нова рада» 24 червня 1917 р. повідомила: «Друкується і за три дні вийде його ж [М.Грушевського. – Упоряд.]: «Українська Центральна Рада й її Універсал» (Нова рада. – 1917. – 24 червня. – № 72. – С. 4).

Усі глави попереднього видання повторені у другому з незначними скороченнями чи доповненнями. Перше видання, на відміну від другого, містить тексти записки з питань автономії України, поданої 16 травня 1917 р. делегацією УЦР до Тимчасового уряду та Виконавчого комітету Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів; резолюції, прийнятої на сесії УЦР 2 – 3 червня у зв’язку з відмовою Тимчасового уряду розглянути подані вимоги, а також резолюції, винесеної Другим Всеукраїнським військовим з’їздом 8 червня 1917 р. з вимогами проголошення автономії України (у другому виданні М.Грушевський коротко передає зміст цих документів).

Закінчується перше видання брошури главою «Що єсть, а чого нема в Універсалі», яка в другому виданні в скороченому варіанті приєднана до попередньої глави «Що сказала Ц[ентральна] У[країнська] Рада в Універсалі». Суттєвим доповненням другого видання є нова глава «Як порозумівся ц[ентральний] рос[ійський] уряд з У[країнською] Ц[ентральною] Радою», де висвітлені події, що передували прийняттю II Універсалу, та сам текст цього Універсалу.

За відомостями, поданими часописом «Книгар», брошура вийшла накладом 13,5 тис. прим. (Книгар. – 1918. – Ч. 5 (січень). – С. 246 – 247). Бібліографічний огляд першого видання брошури подав у часописі «Книгар» О.Дорошкевич (1917. – Ч. 2 (жовтень). – С. 64 – 65). У ньому він наголошував, що своєю працею «Українська Центральна Рада й її Універсал» автор

«розв’язує дуже важне, і, здається, найбільш темне для широких кіл питання – про Українську Центральну Раду. Наші люди живляться найбільш російськими газетами, а всі ми знаємо, що пишуть про нас наші вороги, а найбільше – наші «приятелі» – київські російські газети всяких напрямів. Через те необхідно пускати в народ більш правдивих звісток про велику організуючу ролю Ради».

Друге видання було назване оглядачем ЛНВ М.Новенком

«історичним документом класичного свідка, який кидає яскраве світло на той шлях, що веде Україну до її оконечної мети, себто до широкої національно-територіальної автономії України в демократичній, Російській Республіці» (ЛНВ. – 1917. – Т. LXVII. – Кн. II – III. – С. 344-345).

Текст брошури «Українська Центральна Рада й її Універсал» перевиданий у збірці: Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / Укладач, автор передмови і коментаря О.Л.Копиленко. – К., 1991. – С. 5 – 24. Друге, доповнене видання передруковане в часописі: Книжник (К.), 1991. – № 4. – С. 1-16 (Вкладка).

Подається за другим, доповненим виданням.

Праця є начерком українського національного руху від утворення Центральної Ради до проголошення української автономії, зафіксованого її Першим Універсалом. Автор грунтувався на матеріалах власних статей, що друкувалися протягом цього часу в періодичній пресі (увійшли до цього тому). У стислому, стриманому, майже без емоцій викладі відображені головні політичні події березня – липня 1917 р. Детальніше події, описані в брошурі, М.Грушевський подає у своїх спогадах (див.: Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – №10. – С. 122-158).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 4, ч. 1, с. 181 – 201.