Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Україна і Росія

Михайло Грушевський

Переговори в справі нового ладу (липень – серпень 1917 р.)

(Продовження брошури «Українська Центральна Рада й її Універсали: Перший і Другий»)


Примітки

Праця вийшла вперше окремою брошурою з друкарні Акціонерного товариства «Петро Барський в Києві» у вересні, можливо, на початку жовтня 1917 р. Про це свідчать відомості, подані у видавничій хроніці часопису «Книгар»: «В близькому часі має вийти затримана подіями брошура «Україна і Росія. Переговори в справі нового ладу (липень – серпень 1917 р.)» (Книгар. – 1917. – Ч. 1 (вересень). – С. 39).

У бібліографічному огляді «Книгаря» О.Дорошкевич наголосив на винятковому значенні цієї праці для освітлення тогочасних подій Українські революції:

«Автор у цій брошурі розповідає про ту політичну боротьбу, яка в результаті дала нам Генеральний секретаріат в сучасній його конструкції. Але автор не просто переказує добре відомі нам факти з славнозвісної епохи українсько-російської згоди. Він аналізує ці факти, освітлює їх з певного боку як людина, яка весь час стояла в самому центрі нашого політичного руху. Остання риса робить брошуру цікавою для всякого українця, бо вона збирає докупи всі поодинокі факти і дає широку спільну картину, яка доводить читача майже до наших днів» (Книгар. – 1917. – Ч. 4 (грудень). – С. 187).

У 1919 р. праця була перевидана: Ukrajina a Rusko // Sbirka informačnich а časovych pojednáni о ucrajinské otázcé. – Kyjiv, Praha, 1919. Фотокопія обкладинки цього перевидання зберігається: ІР НБУВ. – Ф. 357. – Од. зб. 71. Переклад праці французькою мовою зберігається: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 182. – Арк. 1-144.

Текст брошури українською мовою передрукований у скороченому варіанті у виданні: Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / Укладач, автор передмови і коментаря О.Л.Копиленко. – К., 1991. – С.25 – 38. Скорочення як основного тексту, так і приміток автора, унеможливлює сприйняття цілісності праці та посилання на неї.

Подається за першодруком.

За формою і стилем брошура є продовженням попередньої. У ній розглянуті стосунки між Центральною Радою і Тимчасовим урядом від середини червня і до кінця серпня 1917 р., коли після проголошення І Універсалу УЦР вони набули якісно нового характеру. Детально досліджений складний шлях, що привів до компромісу між Центральною Радою і Тимчасовим урядом та затвердження центральною владою української автономії.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 4, ч. 1, с. 203 – 223.