Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Известия Таврической ученой архивной комиссии» (1901 р.).

Щодо всеслов’янського науково-літературного язика, то, не прорікаючи, чи він коли буде, мусить і сам автор признати, що його нема.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (2)» (1915 р.).

Цей неприхильний до українства курс продовжує зберігатись у повній силі, на шкоду не лише українському життю, але й на безумовну шкоду державним інтересам.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Rozprawy Akademii Umiejętności» (1901 р.).

Посередній, більший або менший інтерес можуть мати для нас отсі ще розвідки: Ол. Брікнера – «Kazania sredniwieczne», ч. IІІ – огляд кількох польських проповідників XV в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (1)» (1915 р.).

Це був слабкий фізично, але сповнений невтомної енергії чоловік, діяч-практик, один із того легіону, який створив суспільне, економічне, культурне життя української Галичини останніх десятиліть.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета» (1901 р.).

В сім томі під кождим селом даються історичні, церковно-статистичні, подекуди й етнографічні та економічні відомості. Підставою послужили т. зв. парафіяльні літописі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Зайві сумніви» (1915 р.).

Всім можна боліти в теперішніх часах – спочуттям, жалем, гнівом, помстою – тільки для зневіри, для безнадійності, для відчаю нема місця.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сочинения Константина Багрянородного» (1901 р.).

Взагалі, можна дивуватися, що наукова часопись, як «Чтенія», опублікували таку дилетантську й незвісно для кого написану й кому потрібну роботу.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Тлінний прах» (1915 р.).

Переказавши відомості про цей легіон, п. Кулаковський вдається до міркувань щодо його походження і з невідомих спонук намагається покласти вину за його створення на мою скромну персону.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «О źródłach heraldyki ruskiej» (1901 р.).

Я сеї справи теж не маю наміру вичерпувати, але хочу піднести деякі занадто сильні прогалини або помилки в поглядах д[октора] Пекосінського.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «На роздоріжжі» (1915 р.).

Відповіддю на цілком коректну поведінку, на проглошення лояльності були різноманітні репресії проти українського слова, літератури, громадських організацій і розгром спільного надбання України.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Шахматов. Начальный летописный свод и его источники» (1901 р.).

Заразом автор висловляє коротко результати своїх дослідів над Еллінським літописцем: різні редакції і версії його – се скорочення просторої енциклопедії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «У річницю війни» (1915 р.).

Однак відміряні провидцями місяці минали, та замість заспокійливих розмов про нетривалість війни почали лунати пропозиції приготуватися до тривалого її продовження.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована передмова до т. XXI «Руської історичної бібліотеки».

В сім томі подаємо дві розвідки, близькі до себе часом, школою й матеріалом, на якім вони оперті. Обидві вийшли в виданнях Київської археографічної комісії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Сараєвська трагедія» (1914 р.).

На другім кінці держави з його іменем стали зв’язуватися різні більше або менше фантастичні плани розв’язання українського питання.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Г.Тимофеев. История телесных наказаний в русском праве» (1901 р.).

Остерегти читачів, щоб не надіялися від неї чогось з історії українсько-руського права. Автор займається в ній правом Московської держави і Російського цісарства.

Більше інформації…

Річний звіт

Опубліковано звіт про робту сайту за 2020 р.

Звіт про роботу сайту «Михайло Грушевський» за 2020 рік – 424 тисячі відвідувачів.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.И.Сергеевич. Древности русского землевладения» (1901 р.).

Як кардинальну хибу його праці, мушу піднести те, що в сих дослідах своїх він обмежився матеріалами новгородськими й московськими, поминувши білоруські й українські з тих самих часів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Чергове питання» (1914 р.).

Ідея загального розкріпачення народів і областей – не лише голим проголошенням відміни утисків, а створенням позитивних форм, не знаходила якогось поважного відгуку.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.Суворов. Учебник церковного права» (1901 р.).

Для староруського й новішого православного канонічного права підручник особливо корисний, і ми дуже його поручаємо.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Сіяння вітру» (1914 р.).

Заборони були такі безоглядні, грубі, неперебірливі, що зачепили елементи навіть найбільш умірковані, найбільш спокійні – включно до малоросів, служащих в городській поліції.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «М.Н.Ясинский. Лекции по внешней истории русского права» (1901 р.).

В результаті маємо корисний підручник, що дуже добре може служити до орієнтування в джерелах давнього руського права.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Нові гасла» (1914 р.).

Перелік недержавних національностей зростає – не лише в графі старого режиму, але й у графі ліберального централізму.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Обзор истории русского права проф. М.Ф.Владимирского-Буданова» (1901 р.).

Шановний автор стоїть, як бачимо, на тій же неконсеквенції, на якій досі стоїть переважна маса російських дослідників – підміняючи поняття «руського народу» поняттям великоруської народності.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Перед осінніми зборами академічної молодіжі» (1913 р.).

Приходиться сконстатувати, що українська молодіж яко така фактично не існує, вона не відчувається як певна сила, як елемент громадського життя, розбилася, розпорошилася на атоми.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.П.Загоскин. История права русского народа» (1901 р.).

Очевидно, титул «Історія права руського народу» автор (може, й несвідомо) розуміє як історію права «великоруського народу».

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «На новому шляху» (1913 р.).

Далекий від думки вбачати в цьому нехтуванні національним питанням головну причину отриманих поразок і розчарувань, я вважав його все-таки сумною і такою, що потребує виправлення, тактичною помилкою.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано передмову до т. IIІ «Жерел з історії України-Руси» (1900 р.).

Сим томом, що містить в собі люстрації земель Холмської, Белзької й Львівської, закінчується видання люстрації королівщин в руських землях 1564 – 1565 pp.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Завдання дня» (1913 р.).

Треба, щоб у самім студентстві знайшлася життєва сила, активність, енергія суспільна і національна.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Указатель к первым осьми томам «Полного собрания русских летописей», изданных Археографической комиссией» (1900 р.).

Се видання належить до категорії тих припізнених, що через своє припізнення тратять майже всяке значіння.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З національної тематики» (1913 р.).

Побоювалися, що ідеї національної автономії і федеративного устрою викличуть загрозу цілісності держави й небезпеку «розчленування Росії», посилять опозицію планам її політичного оновлення.

Більше інформації…

Архів новин