Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Ще про великий і малий націоналізм» (1916 р.).

Мені уявляються дуже небезпечними ці виправдання загарбницького імперіалістичного націоналізму та засудження малої культури, яка не виявляє агресивності.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Чи маємо автентичні грамоти кн[язя] Льва?» (1902 р.).

Грамоти з іменем кн[язя] Льва, які досі маємо, всі підроблені.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Про великий і малий націоналізм» (1916 р.).

Все-таки цю проповідь нестримного націоналізму й проскрипція небажаних національних течій, які буцімто загрожують єдності Росії, не можна вважати явищем несуттєвим.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Antoni Prochaska. Geneza і rozwój parlamentarizmu za pierwshych Jagiellonów» (1902 р.).

Добродій Прохаска, не задовольняючись тим освітленням, яке дають історії польського парламентаризму Павінський і Рембовський, дає свою власну теорію.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Як розуміти?» (1916 р.).

Саме з весняною сесією Думи збіглися нові прояви все того ж курсу на викорінення українства у вигляді «призупинення» єдиного українського органу – одеської «Основи».

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Шахматов. Древнеболгарская энциклопедия X века» (1902 р.).

Мушу завважити, що належало б, може, обережнішим бути в редукції до того первісного джерела різнорідних складових частин редакцій Еллінського літописця.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Камінь наріжний» (1916 р.).

Трагедія українського народу, – цієї величезної, багатомільйонної маси, позбавленої мови як культурно-освітнього засобу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ю.Кулаковский. Новоизданный византийский трактат по военному делу» (1902 р.).

Ш[ановний] автор толкує, що русини тут названі сусідами супроти кримських провінцій Візантії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Камінь спотикання» (1916 р.).

Українське питання не перестає бути для багатьох і багатьох каменем спотикання на порозі великої Росії майбутнього, – Росії вільних і рівноправних народів.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Bartosza Paprockiego dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588» (1901 р.).

По-перше – повна безсистемність: се видавництво курйозів, що не мають між собою ніякої зв’язі ані щодо часу, ані щодо змісту; по-друге – брак наукового апарату.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Новий рік» (1916 р.).

Чи завершиться ця страшна війна справжнім миром, роззброєнням, відродженням і посиленням вільного й необмеженого розвитку суспільства?

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.Рожков. Политические партии в Великом Новгороде XII-XV веков» (1901 р.).

Перша і корінна помилка автора – се те, що він положив «во главу угла» відносини династичні – партію Мономаховичів і Ольговичів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (4)» (1915 р.).

Якщо українство могли б підхопити певні кола як якесь вороже Росії гасло, то вина, очевидно, в непримиренній тенденції до викорінення самого національного буття українського народу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Лист кор[оля] Стефана Баторія до калги з р. 1577» (1901 р.).

Напад татар на Волинь, про котрий іде тут мова, стався, як поясняв сам калга в листі до волоського воєводи, наслідком того, що «гетьман Шах» з низовцями розбив його (?) посла.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (3)» (1915 р.).

Нещодавній з’їзд правих діяв цілком логічно, рішуче виступивши проти побажань в галузі пом’якшення національних стосунків, і зокрема визнав неприпустимою будь-яку терпимість щодо українства.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Известия Таврической ученой архивной комиссии» (1901 р.).

Щодо всеслов’янського науково-літературного язика, то, не прорікаючи, чи він коли буде, мусить і сам автор признати, що його нема.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (2)» (1915 р.).

Цей неприхильний до українства курс продовжує зберігатись у повній силі, на шкоду не лише українському життю, але й на безумовну шкоду державним інтересам.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Rozprawy Akademii Umiejętności» (1901 р.).

Посередній, більший або менший інтерес можуть мати для нас отсі ще розвідки: Ол. Брікнера – «Kazania sredniwieczne», ч. IІІ – огляд кількох польських проповідників XV в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (1)» (1915 р.).

Це був слабкий фізично, але сповнений невтомної енергії чоловік, діяч-практик, один із того легіону, який створив суспільне, економічне, культурне життя української Галичини останніх десятиліть.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета» (1901 р.).

В сім томі під кождим селом даються історичні, церковно-статистичні, подекуди й етнографічні та економічні відомості. Підставою послужили т. зв. парафіяльні літописі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Зайві сумніви» (1915 р.).

Всім можна боліти в теперішніх часах – спочуттям, жалем, гнівом, помстою – тільки для зневіри, для безнадійності, для відчаю нема місця.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сочинения Константина Багрянородного» (1901 р.).

Взагалі, можна дивуватися, що наукова часопись, як «Чтенія», опублікували таку дилетантську й незвісно для кого написану й кому потрібну роботу.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Тлінний прах» (1915 р.).

Переказавши відомості про цей легіон, п. Кулаковський вдається до міркувань щодо його походження і з невідомих спонук намагається покласти вину за його створення на мою скромну персону.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «О źródłach heraldyki ruskiej» (1901 р.).

Я сеї справи теж не маю наміру вичерпувати, але хочу піднести деякі занадто сильні прогалини або помилки в поглядах д[октора] Пекосінського.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «На роздоріжжі» (1915 р.).

Відповіддю на цілком коректну поведінку, на проглошення лояльності були різноманітні репресії проти українського слова, літератури, громадських організацій і розгром спільного надбання України.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Шахматов. Начальный летописный свод и его источники» (1901 р.).

Заразом автор висловляє коротко результати своїх дослідів над Еллінським літописцем: різні редакції і версії його – се скорочення просторої енциклопедії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «У річницю війни» (1915 р.).

Однак відміряні провидцями місяці минали, та замість заспокійливих розмов про нетривалість війни почали лунати пропозиції приготуватися до тривалого її продовження.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована передмова до т. XXI «Руської історичної бібліотеки».

В сім томі подаємо дві розвідки, близькі до себе часом, школою й матеріалом, на якім вони оперті. Обидві вийшли в виданнях Київської археографічної комісії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Сараєвська трагедія» (1914 р.).

На другім кінці держави з його іменем стали зв’язуватися різні більше або менше фантастичні плани розв’язання українського питання.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Г.Тимофеев. История телесных наказаний в русском праве» (1901 р.).

Остерегти читачів, щоб не надіялися від неї чогось з історії українсько-руського права. Автор займається в ній правом Московської держави і Російського цісарства.

Більше інформації…

Архів новин