Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано звернення «До товаришів-українців» (1917 р.).

Я передаю всі сі справи до секретаріату Центральної Ради, куди й треба звертатися у справах політичних (Київ, Володимирська ул., Педагогічний музей).

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію « D[octo]r Władysław Abraham. Biskupstwa lacińskie w Mołdawii w wieku XIV і XV» (1903 р.).

Є тут дещо й для історії латинської церкви в Галичині: так, автор наводить цікаву булу з 17 січня 1372 p., що піддавала опіці серетського єпископа Галицьку дієцезію.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Якої ми хочемо автономії і федерації» (1917 р.).

Чого хочуть українці / Що таке автономія / Автономія національно-територіальна / Яка користь з такої автономії?

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.А.Максимейко. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г.» (1903 р.).

Вихідною точкою для нього служить переконання, що сойм Великого князівства Литовського зложився як сума соймів поодиноких земель Великого князівства.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Чи Україна тільки для українців?» (1917 р.).

Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе на Україні, а живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю і його людності, служити їй, а не оббирати, не експлуатувати для себе.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «До справи хронологічної зв’язі в Галицько-Волинській літописі» (1903 р.).

Що лишилося б з літописі, якби не маючи років, ще й такі хронологічні означення схотіли б ми викинути?

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «По українськім національнім з’їзді, 6 – 8 квітня» (1917 р.).

Двері з’їзду були відкриті широко, і до них потекла справді густа лава нового елементу, серед котрого згубилася стара гвардія давніших українських організацій.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Б.А.Вахевич. Западнорусская летопись по списку Румянцевского музея» (1903 р.).

Не маючи яких-небудь цінних оригінальних звісток, Рум’янцевський кодекс дуже цінний для історії русько-литовського літописання.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Народностям України» (1917 р.).

Повнота національного життя, котрої ми добиваємося для українського народу, не повинна затопляти інших народностей.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Шахматов. О Супрасльском списке западнорусской летописи» (1903 р.).

По спостереженням добродія Шахматова, збірник сей списаний з оригіналу середини XV в., з якого виходить і звісний збірник графа Уварова.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Від слова до діла!» (1917 р.).

Широка автономія України в її етнографічних межах в федеративнім зв’язку з демократичною Російською Республікою. Се наша платформа.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Палеографические снимки с русских рукописей XII-XVII веков» (1903 р.).

Як бачимо з коротенької передмови до сього видання, воно має служити підручником при навчанні палеографії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Повороту нема» (1917 р.).

Домагання народоправства і суто демократичного ладу на Україні в автономній Україні, зв’язаній тільки федеративним зв’язком з областями Російської держави – се старе наше гасло.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Кілька грамот Володислава Опольського» (1903 р.).

Три перші грамоти належать до першого, реального володіння Опольського Галичиною. Перший документ звісний був досі лише зі згадки у Скробішевського.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «На всеукраїнський з’їзд!» (1917 р.).

Треба, щоб з’їзд 6 – 8 квітня вийшов якнайповнішим. Через се, не вважаючи на невеликий час, який ще зістався до з’їзду, треба, щоб були організовані делегації до нього якнайширше.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Кілька документів до історії сільського духовенства в Галичині XVII – XVIII в.» (1903 р.).

А поки що учена публіка, я певний, вдячно прийме отсю невелику, але цінну збірку фундацій і інших документів сільських парафій з західної частини Галицької Русі, споруджену д. М.Зубрицьким.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «З старого і нового» (1917 р.).

Приклад російської революції і Федеративної Республіки Російської потягне за собою й інші народи Європи і за Федерацією Російською повстане народова федерація європейська.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано вступне слово від редакції до т. XXII «Руської історичної бібліотеки» (1902 р.).

В сім томі подано дві розвідки про правне становище селян під правом русько-литовським Михайла Владимирського-Буданова, професора історії права в Києві.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Велика хвиля» (1917 р.).

Домагання, котрі висуває нинішня хвиля, можуть бути прикрою несподіванкою для багатьох. Але нема що робити! Мусимо їх ставити і проводити.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Statut litewski drugiej redakcyi (1566)» (1902 р.).

Я не раз підносив класичні докази повної незнайомості з сучасним станом українознавства то у російських, то у польських учених.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано «Промови на українській маніфестації у Києві 19 березня 1917 p.».

Слава вільній, автономній Україні в Федеративній Республіці Російській.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Franciszek Piekosiński. Sądownictwo w Polsce wieków średnich» (1902 р.).

Коротко, конспективно і вповні догматично на сих двох аркушах краківський професор зачеркує систему судів в Польщі до к[інця] XV в.

Більше інформації…

Нова стаття про М. Грушевського

В розділі «Дослідження» публікуємо статтю В. Верстюка «Доба Центральної Ради в публіцистичній спадщині М.Грушевського» (2007 р.).

Федералізм, як і автономія, для М.Грушевського ніколи не були запереченням незалежної Української держави, швидше, це був необхідний і послідовний крок до її побудови.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «J.K.Kochanowski. Kazimierz Wielki, zarys żywota і panowania» (1902 р.).

І перша, й друга писані в тоні панегірика, обвантажені масою шумних, переважно досить затасканих фраз, але навіть і літературної здібності в авторі не виявляють.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Л.Сакетти. Главные моменты в развитии русского православного духовного пения» (1902 р.).

Для історії українського церковного співу стаття дає дуже мало (та й то перемішує все в одну купу з московським), але може бути корисною тими відомостями про новіші змагання церковної музики в Росії.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Богдан Барвінський. З’їзд галицького князя Данила з угорським королем Белою IV в Прешбурзі 1250 р.» (1902 р.).

Саме вже се громадження можливостей на можливості, на якій опираються виводи автора, вимогам історичного методу не відповідають.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Два селянські контракти купна-продажі з початку XVI в.» (1902 р.).

Права селянина на землю – одно з найбільше інтересних і важних для пізнання суспільно-економічної еволюції питань історії Русі, і заразом одно з темних і невисліджених.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.), проф. П. Жуковича» (1902 р.).

Правдива тема книги – історія унії в зв’язку з державною політикою Польщі в 1590–1609 pp. і відносин до неї державних станів і правительствених кругів Польщі.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «С.И.Кедров. Древнерусские братства» (1902 р.).

В ній маємо – вправді не самостійний, часом переборщений і часто попсований для того, але при всім тім таки справді широко досить зачеркнений загальний погляд на генезу братств.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Папков. Братства» (1902 р.).

Бувши, видно, вихованцем православної духовної школи, автор і в своїй праці виходить з чисто конфесійного становища.

Більше інформації…

Архів новин