Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Лингвистическо-исторические исследования о начатках города Львова» (1900 р.).

В парі з незвичайною писательською манерою отця Петрушевича іде такий же незвичайний метод – (властиво, негація всякого методу) – безпідставних здогадів і лінгвістичних ненаукових елюкубрацій.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Промовили» (1910 р.).

В селі Теслугові Дубенського повіту (на Волині) селяни на волосному сході постановили просити, щоб у їх волості замість теперішніх церковних шкіл одкрили школи з українською мовою.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано Вступне слово до т. VIII «Руської історичної бібліотеки» (1900 р.).

Сим томом виконується обіцянка, дана видавництвом «Руської історичної бібліотеки» в передмовах до т. V і VII – видати збірку монографій про церковну унію.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «За український університет» (1910 р.).

А українці закордонні, котрі народні школи українські здавна мають, а новішими часами добилися і українських гімназій, добиваються тепер українського університету.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Економічний стан селян в Сяноцькім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин» (1900 р.).

1. Передмова / 2. Склад королівщини / 3. Селянські обов’язки / 4. Сільські слуги / 5. Загородники

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Шкільна справа в Галичині» (1910 р.).

В українські школи назначають таких учителів або учительок, поляків та польок, що не вміють гаразд по-українському, і вони не можуть добре вчити в українських школах.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.Истрин. Хронографы в русской литературе» (1900 р.).

Ел[лінський] і Р[имський] літописець і Хронограф[ічний] збірник автор уважає компіляціями, зробленими в землях Руської держави.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Колишня освіта і теперішня темнота» (1909 р.).

Отже, той Павло [Халебський] саме тому дивується, які гарні порядки тоді були на Україні: як роботящо і розумно хазяйнували люди, як дбали про бідних, калік і сиріт, як старалися про освіту.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.О.Эйнгорн. Отставка А.Л.Ордина-Нащокина и его отношение к малороссийскому вопросу» (1900 р.).

Завдяки широко використаному архівному матеріалу автор дає багато нового й цікавого до історії українсько-московських відносин.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Не позволяти!» (1910 р.).

Поляки і литовці, латиші й естонці, татари й киргизи, жиди й армяни нехай мають свою школу, нехай їх діти вчаться рідною мовою. А українцям та білорусам того не позволяти.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Лекции и исследования по истории русского права, В.Сергеевича» (1900 р.).

Інтересна оцінка державно-правних відносин України до Московщини по прилученні зісталася в цілості; автору треба б поправити тільки деякі недокладності.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Не порозумнішали» (1909 р.).

Коли один з членів комісії рішучо поставив справу так, щоб у такім разі і на Україні в народних школах вчити по-українському, то більшість членів виступила против сього.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Русские летописи. І-ІІІ» (1900 р.).

З огляду, що видання Даниловича давно вже стало великою бібліографічною рідкістю, видання Белокурова корисне тим, що може заступити старе видання сеї літописі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Українське письменство» (1909 р.).

Тепер зачинають питати, чи є на тій мові письменство або література. Спитають, може, й нас. – Маємо, панове депутати, досить маємо, і не з учорашнього дня.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Starovĕké zprávy о zemĕpisu východní Evropy se zýetelem na zeme slovanské» (1900 р.).

Будем надіятися, що по сій дуже гарній пробі автор перейде до огляду античних відомостей і про східноєвропейську етнографію та колонізацію.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Законопроект про учення українською мовою» (1909 р.).

В марті 1908-го року 37 депутатів Державної Думи подали такий законопроект: щоб по тих сторонах, де живе український народ, в народних школах учено українською мовою.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Приходская библиотека. Киев, его святыни и памятники» (1900 р.).

Найслабше випав вступний огляд, де багато довільного й нестійного, не кажу вже за такі речі, як дати: 865 р. для походу на Царгород.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» починаємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – стаття «Шкільна мова» (1909 р.).

Причин тому є кілька: мало грошей іде на народні школи. А головно через те так тупо в них наука йде, що вчать дітей не українською мовою, котрою дома говорять і котру одну тільки добре розуміють.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Церковно-археологические очерки, исследования и рефераты П.Лашкарева» (1900 р.).

Статті мають науковий інтерес і тепер; деякі – дуже значний; шкода тільки, що автор передрукував їх без усяких перемін, хоч міг би дещо доповнити й переробити.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «До читальників» (1912 р.).

Почнуться вибори до Державної Думи і бажано, щоби наше правдиве селянське слово залунало по всіх селах, щоби селяни вибрали собі досвідних оборонців.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Описание старинных русских утварей…» (1899 р.).

Матеріал оброблено по звичайній в російській науці схемі: давній руський побут + московський; переважна маса матеріалу дотикається сього останнього.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Україна і українство» (1912 р.).

Український народ висував нові інтелігентські сили з темних і затурканих верств українського населення, відшукував провісників народної свідомості серед напівписьменних самоуків.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.Дашкевич. Еще разыскания и вопросы о Болохове и болоховцах» (1899 р.).

Найважніше місце між сучасними «болоховцями» належить М.Дашкевичу, і він добре робить, що від часу до часу подає перегляд питання, нових матеріалів і поглядів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Чорна зграя» (1912 р.).

Після кождого удачного доносу чорносотенна зграя справляла свій шабаш, раділа, що вже нема більше шкідливого українства, доказувала, що його й бути не може, що се видумка купки бунтарів.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.А.Мошков. Скиты и их соплеменники фракийцы» (1899 р.).

Ся книжечка – робота дилетанта з дуже похвальними інтересами й змаганнями й дуже слабими відомостями в тих питаннях, до котрих він забрався.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З новим роком!» (1912 р.).

Поздоровляючи, ми відчуваємо, що живемо, що маємо силу боротись з тими грізними хвилями, що раз у раз б’ють нас.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» закінчуємо публікувати статтю «Сторінка з історії українсько-руського сільського духовенства» (1899 р.). Сьогодні – останні 8 документів, включаючи «65. Завадка».

Кор[оль] Стефан потверджує продажу парафії в с. Завадці Івану поповому сину і забезпечує йому сю парафію до віку. 30 вересня 1578 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Видавництво імені С.Ф.Грушевського» (1911 р.).

З різних засобів, полишених покійним, творимо видавництво популярних книжок імені покійного і отсим відкриваємо конкурс на першу серію книжок, що мають вийти коштом сього видавництва.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати статтю «Сторінка з історії українсько-руського сільського духовенства» (1899 р.). Сьогодні – наступні 8 документів, включаючи «60. Смеречка».

Самбірський староста Ян Старжеховський позволяє збудувати церкву в с. Смеречці й надає парафію Симку Мишковичу. 6 квітня 1567 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «До наших читачів (Засів)» (1911 р.).

Треба пам’ятати про те, що яка б ніч темна не була, а настане ранок і сонячний промінь прожене темряву.

Більше інформації…

Архів новин