Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.И.Яцимирский. Новые данные о хождении архиепископа Антония в Царьград» (1900 р.).

Добродій Яцимирський знайшов в Молдавії новий повний кодекс, XV в., близький до виданого, але поправніший і, судячи по мові, ближчий до оригіналу.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Мова українська і руська».

Супроти нової книжної мови, яка заводилася на Україні, а була, як бачимо з того, зовсім не «общерусскою», а книжною великоруською, українці далі розвивають свою народну мову.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Русская история с древнейших времен до Смутного времени» (1900 р.).

Редактор кладе натиск на повну осібність сього київського устрою й культури від суздальсько-московської, признаючи, що Суздальсько-Московська держава зовсім не була новою, дальшою фазою Київської.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Російська академія наук про українську мову» (1910 р.).

Признає вона, що українська мова єсть, що се мова осібна від руської, або правильніше сказати – великоруської. Каже, що її ніхто не видумав, а вона існує так само віковічно, як і великоруська.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Г.Ф.Герцберг. История Византии» (1900 р.).

Переклад не може похвалитися особливими чеснотами, деякі місця навіть наводять на гадку, що ледве аби так професор перекладав або бодай проглядав уважно переклад.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Великдень» (1910 р.).

А мова наша з того часу не вмерла, а розвинулася пишно, напрочуд викохана любов’ю до свого народу темного і убогого, до своєї землиці рідної.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Книга для чтения по истории средних веков» (1900 р.).

Стаття про Кирила й Методія й староболгарське письменство писані спеціалістами і можуть дуже добре придатися до орієнтування в сих питаннях.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «За слова і букви» (1910 р.).

Мовчить наш нарід, мовчать його представники в Думі, немов серед порожньої пустки лунають голоси, що підіймаються за право нашого народу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Лингвистическо-исторические исследования о начатках города Львова» (1900 р.).

В парі з незвичайною писательською манерою отця Петрушевича іде такий же незвичайний метод – (властиво, негація всякого методу) – безпідставних здогадів і лінгвістичних ненаукових елюкубрацій.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Промовили» (1910 р.).

В селі Теслугові Дубенського повіту (на Волині) селяни на волосному сході постановили просити, щоб у їх волості замість теперішніх церковних шкіл одкрили школи з українською мовою.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано Вступне слово до т. VIII «Руської історичної бібліотеки» (1900 р.).

Сим томом виконується обіцянка, дана видавництвом «Руської історичної бібліотеки» в передмовах до т. V і VII – видати збірку монографій про церковну унію.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «За український університет» (1910 р.).

А українці закордонні, котрі народні школи українські здавна мають, а новішими часами добилися і українських гімназій, добиваються тепер українського університету.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Економічний стан селян в Сяноцькім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин» (1900 р.).

1. Передмова / 2. Склад королівщини / 3. Селянські обов’язки / 4. Сільські слуги / 5. Загородники

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Шкільна справа в Галичині» (1910 р.).

В українські школи назначають таких учителів або учительок, поляків та польок, що не вміють гаразд по-українському, і вони не можуть добре вчити в українських школах.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.Истрин. Хронографы в русской литературе» (1900 р.).

Ел[лінський] і Р[имський] літописець і Хронограф[ічний] збірник автор уважає компіляціями, зробленими в землях Руської держави.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Колишня освіта і теперішня темнота» (1909 р.).

Отже, той Павло [Халебський] саме тому дивується, які гарні порядки тоді були на Україні: як роботящо і розумно хазяйнували люди, як дбали про бідних, калік і сиріт, як старалися про освіту.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.О.Эйнгорн. Отставка А.Л.Ордина-Нащокина и его отношение к малороссийскому вопросу» (1900 р.).

Завдяки широко використаному архівному матеріалу автор дає багато нового й цікавого до історії українсько-московських відносин.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Не позволяти!» (1910 р.).

Поляки і литовці, латиші й естонці, татари й киргизи, жиди й армяни нехай мають свою школу, нехай їх діти вчаться рідною мовою. А українцям та білорусам того не позволяти.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Лекции и исследования по истории русского права, В.Сергеевича» (1900 р.).

Інтересна оцінка державно-правних відносин України до Московщини по прилученні зісталася в цілості; автору треба б поправити тільки деякі недокладності.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Не порозумнішали» (1909 р.).

Коли один з членів комісії рішучо поставив справу так, щоб у такім разі і на Україні в народних школах вчити по-українському, то більшість членів виступила против сього.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Русские летописи. І-ІІІ» (1900 р.).

З огляду, що видання Даниловича давно вже стало великою бібліографічною рідкістю, видання Белокурова корисне тим, що може заступити старе видання сеї літописі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Українське письменство» (1909 р.).

Тепер зачинають питати, чи є на тій мові письменство або література. Спитають, може, й нас. – Маємо, панове депутати, досить маємо, і не з учорашнього дня.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Starovĕké zprávy о zemĕpisu východní Evropy se zýetelem na zeme slovanské» (1900 р.).

Будем надіятися, що по сій дуже гарній пробі автор перейде до огляду античних відомостей і про східноєвропейську етнографію та колонізацію.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – «Законопроект про учення українською мовою» (1909 р.).

В марті 1908-го року 37 депутатів Державної Думи подали такий законопроект: щоб по тих сторонах, де живе український народ, в народних школах учено українською мовою.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Приходская библиотека. Киев, его святыни и памятники» (1900 р.).

Найслабше випав вступний огляд, де багато довільного й нестійного, не кажу вже за такі речі, як дати: 865 р. для походу на Царгород.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» починаємо публікувати збірник «Про українську мову і українську школу» (1912 р.). Сьогодні – стаття «Шкільна мова» (1909 р.).

Причин тому є кілька: мало грошей іде на народні школи. А головно через те так тупо в них наука йде, що вчать дітей не українською мовою, котрою дома говорять і котру одну тільки добре розуміють.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Церковно-археологические очерки, исследования и рефераты П.Лашкарева» (1900 р.).

Статті мають науковий інтерес і тепер; деякі – дуже значний; шкода тільки, що автор передрукував їх без усяких перемін, хоч міг би дещо доповнити й переробити.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «До читальників» (1912 р.).

Почнуться вибори до Державної Думи і бажано, щоби наше правдиве селянське слово залунало по всіх селах, щоби селяни вибрали собі досвідних оборонців.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Описание старинных русских утварей…» (1899 р.).

Матеріал оброблено по звичайній в російській науці схемі: давній руський побут + московський; переважна маса матеріалу дотикається сього останнього.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Україна і українство» (1912 р.).

Український народ висував нові інтелігентські сили з темних і затурканих верств українського населення, відшукував провісників народної свідомості серед напівписьменних самоуків.

Більше інформації…

Архів новин