Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Велика хвиля» (1917 р.).

Домагання, котрі висуває нинішня хвиля, можуть бути прикрою несподіванкою для багатьох. Але нема що робити! Мусимо їх ставити і проводити.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Statut litewski drugiej redakcyi (1566)» (1902 р.).

Я не раз підносив класичні докази повної незнайомості з сучасним станом українознавства то у російських, то у польських учених.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано «Промови на українській маніфестації у Києві 19 березня 1917 p.».

Слава вільній, автономній Україні в Федеративній Республіці Російській.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Franciszek Piekosiński. Sądownictwo w Polsce wieków średnich» (1902 р.).

Коротко, конспективно і вповні догматично на сих двох аркушах краківський професор зачеркує систему судів в Польщі до к[інця] XV в.

Більше інформації…

Нова стаття про М. Грушевського

В розділі «Дослідження» публікуємо статтю В. Верстюка «Доба Центральної Ради в публіцистичній спадщині М.Грушевського» (2007 р.).

Федералізм, як і автономія, для М.Грушевського ніколи не були запереченням незалежної Української держави, швидше, це був необхідний і послідовний крок до її побудови.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «J.K.Kochanowski. Kazimierz Wielki, zarys żywota і panowania» (1902 р.).

І перша, й друга писані в тоні панегірика, обвантажені масою шумних, переважно досить затасканих фраз, але навіть і літературної здібності в авторі не виявляють.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Л.Сакетти. Главные моменты в развитии русского православного духовного пения» (1902 р.).

Для історії українського церковного співу стаття дає дуже мало (та й то перемішує все в одну купу з московським), але може бути корисною тими відомостями про новіші змагання церковної музики в Росії.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Богдан Барвінський. З’їзд галицького князя Данила з угорським королем Белою IV в Прешбурзі 1250 р.» (1902 р.).

Саме вже се громадження можливостей на можливості, на якій опираються виводи автора, вимогам історичного методу не відповідають.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Два селянські контракти купна-продажі з початку XVI в.» (1902 р.).

Права селянина на землю – одно з найбільше інтересних і важних для пізнання суспільно-економічної еволюції питань історії Русі, і заразом одно з темних і невисліджених.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.), проф. П. Жуковича» (1902 р.).

Правдива тема книги – історія унії в зв’язку з державною політикою Польщі в 1590–1609 pp. і відносин до неї державних станів і правительствених кругів Польщі.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «С.И.Кедров. Древнерусские братства» (1902 р.).

В ній маємо – вправді не самостійний, часом переборщений і часто попсований для того, але при всім тім таки справді широко досить зачеркнений загальний погляд на генезу братств.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Папков. Братства» (1902 р.).

Бувши, видно, вихованцем православної духовної школи, автор і в своїй праці виходить з чисто конфесійного становища.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта Старой Малороссии» (1902 р.).

Але щодо способу ведення самого видання мусимо висловити кілька дезидератів з нагоди досі виданих томів. Насамперед, замало бачимо наукового апарату.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Тekа konserwatorska» (1902 р.).

На жаль, інвентар сей дуже нерівномірно трактує пам’ятки, що мають п’ятно польське і руське.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «К.В.Харлампович. К вопросу о просвещении на Руси в домонгольский период» (1902 р.).

Стаття з сим привабним титулом дає, властиво, дуже мало. Автор оповідає про критику татищівських оповідань про освіту й школи в Давній Русі, дану Голубинським.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.И.Свистун. «Галичина-Могила» (1902 р.).

Здогад як здогад, і навіть досить привабний, біда тільки, що при досить частих згадках про настолування князів у руських племен ніде нема натяку на таку церемонію.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Причинки до історії роду Бибельських, зібрані арцибіскупом львівським Яном Прохніцьким» (1902 р.).

Маємо, властиво, збірочку припадково позбираних і слабо злучених між собою матеріалів і заміток, які самого збирача так мало, мабуть, задоволяли.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Чергова справа» (1917 р.).

Розвивається життя і техніка – твориться і відповідна термінологія у того, що ми звемо народом в тіснім значенні.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Литовско-русский сейм» (1902 р.).

Забагато того всього як на історію сойму, а замало як на історію устрою Великого князівства Литовського.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «На страшний суд» (1917 р.).

Українці мусять організуватись на кожнім місці і в кожних обставинах, шукаючи зв’язків, які зв’яжуть їх найбільш міцно і тривко.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «D[octo]r Stanisław Kutrzeba. Sаdy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich» (1902 р.).

Обговоривши, бодай злегка, Руське воєводство, шановний автор так як би забув про два інші воєводства – Белзьке й Подільське, а також хоч і згадав, але таки поминув зовсім землю Холмську.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Перспективи нового життя» (1917 р.).

Люди зневірюються не тільки в сподіванім приході золотого віку, але взагалі в усякім поступі, в розумності життя, в самім людськім розумі й його засобах.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Stanisław Kętrzyński. Kazimierz odnowiciel (1034 – 1058)» (1902 р.).

В історії Казимира, т. зв. Монаха, або Відновителя, є цікавий і для нас, а мало ще вияснений епізод – се його союз з Ярославом.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «На святвечір» (1917 р.).

Друзі і браття! Ви, що проходите хресним шляхом, котрим пройшов шістдесят літ тому найкращий з українців, в згадці про нього, що йшла за вами невідступно на сім шляху.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Список населенных мест Киевской губернии» (1902 р.).

Воно стоїть з сього погляду далеко нижче від праці пок[ійника] Похилевича; історичні примітки дані тільки при повітових містах, і то дрантиві.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Незалежна Польща й автономна Галичина» (1916 р.).

І настільки велика влада цього гасла над польським суспільством, що воно, у величезній більшості, змирилося з усіми дефектами проголошення цієї незалежності.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Lenna i maństwa na Rusi i na Podolu» (1902 р.).

Не вважаючи на сю неповноту й різні неясності й помилки в загальних поглядах, розвідка шановного автора дає цінний причинок до історії устрою руських земель Корони.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Розширення автономії Галичини. Смерть Ціс[аря] Франца Йосифа» (1916 р.).

Будемо тямити, що тут іде мова про інтереси і бажання польської людності Галичини, яка й досі вважається властивим її господарем в вищих австрійських кругах.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Аktа grodzkie i ziemskie» (1902 р.).

У вступній розвідці сього тому задумав теперішній редактор видавництва д[окто]р Прохаска дати короткий образ устрою й життя Галичини на підставі судових записок XV в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Проголошення польської самостійності» (1916 р.).

Дивне диво – хоч про сей акт вісті ходили трохи не з самих початків війни і проголошення самостійної Польщі сподівалися й торік, і сього року – все-таки теперішній акт зробив сенсацію.

Більше інформації…

Архів новин