Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Другий універсал Української Центральної Ради

Михайло Грушевський

Громадяни землі української!

Представники Временного правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких Временне правительство має вжити в справі управління на Україні до Учредительного зібрання. Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначення і відносячи остаточне встановлення форми його до Учредительного зібрання, простягає руку представникам української демократи – Центральній Раді, і закликає в згоді з ними творити нове життя України на добро всієї революційної Росії.

Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти Україну од Росії, щоб укупі з усіма народами ЇЇ прямувати до розвитку та добробуту всієї Роси і до єдності демократичних сил її, з задоволенням приймаємо заклик правительства до єднання і оповіщаємо всіх громадян України:

Українська Центральна Рада, обрана українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів, що живуть на Україні, від їх революційних організацій, і тоді стане тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людності нашого краю.

Поповнена Центральна Рада виділить наново з свого складу окремий одповідальний перед нею орган – Генеральний секретаріат, що буде представлений на затвердження Временного правительства яко носитель найвищої крайової влади Временного правительства на Україні.

В сім органі будуть об’єднані всі права і засоби, щоб він яко представник демократії всієї України, і разом з тим як найвищий крайовий орган управління, мав змогу виконати складну роботу організації та упорядкування життя всього краю в згоді з усією революційною Росією.

В згоді з іншими національностями України і, працюючи в справах державного управління як орган Временного правительства, Генеральний секретаріат Центральної Ради твердо йтиме шляхом зміцнення нового ладу, утвореного революцією.

Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада в згоді з національними меншостями України підготовлятиме проект законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження Учредительного зібрання.

Вважаючи, що утворення крайового органу Временного правительства на Україні забезпечує бажане наближення управління краєм до потреб місцевої людності в можливих до Учредительного зібрання межах, і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного зібрання.

Щo торкається комплектування військових частей, то для сього Центpaльна Рада матиме своїх представників при кабінеті військового міністра, при Генеральнім штабі і Верховнім Головнокомандуючім, які будуть брати участь в справах комплектування окремих частин виключно українцями, поскільки таке комплектування, по опреділенню військового міністра, буде являтись з технічного боку можливим без порушення боєспособності армії.

Оповіщаючи про се громадянам України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка передала нам свою волю, разом з революційною демократією всієї Росії та її революційним правительством, прикладе всі свої сили, щоб довести всю державу і, зокрема, Україну до повного торжества революції.

У Києві, 1917 року, липня 3-го дня.

Так з’явився сей великий акт, котрим закладаються вже не якісь приго-товчі підстави, а сама автономія України. Українську Центральну Раду, поповнену представниками національних меншостей, рос[ійський] центр[альний] уряд признав верховним представницьким органом української землі, і виконавчому органові її – Генеральному секретаріатові – передає верховну крайову власть на всю українську землю.

Се вже фактична автономія України, котрій тільки правну форму має дати автономний статут, що з участю представників національних меншостей вироблятиме У[країнська] Центральна Рада. А ближче про те, як має уложитися нове життя України й її відносини до центральних органів Російської Республіки, сподіваюся поговорити в осібній брошурі («Новий лад України»).


Примітки

…передає верховну крайову власть на всю українську землю – на підставі угоди, зафіксованої в II Універсалі УЦР, був розроблений «Статут вищого управління Україною від 16 липня 1917 р., який визначив правовий статус та компетенції Генерального секретаріату (Там само. – С. 180 – 182).

А ближче про те, як має уложитися нове життя України й її відносини до центральних органів Російської Республіки, сподіваюся поговорити в осібній брошурі («Новий лад України») – найвірогідніше, йдеться про наступну брошуру М. Гру шевського під назвою: Україна і Росія. Переговори в справі нового ладу (липень – серпень 1917 р.) (Продовження брошури: «Українська Центральна Рада й її Універсали: Перший і Другий»). У ній автор детально висвітлює відносини Української Центральної Ради з Тимчасовим урядом упродовж липня – серпня 1917 р.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 4, ч. 1, с. 200 – 201.