Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Хто такі українці і чого вони хочуть

Михайло Грушевський

В Інформаційнім бюро Центральної Української Ради, де даються всякі пояснення в українських справах, записуються запитання, з якими при-ходять туди люди. Переглядаючи сі запитання, я бачу, як іще багато є людей, які неясно собі розуміють, що таке українці, чого вони хочуть, до чого йдуть і хто може йти разом із ними, бути в їх рядах. Хоч величезна маса людності за сі останні роки усвідомилася дуже, і тепер свідомість поступає дуже швидко, проте вважав я потрібним пояснити для несвідомих самі основні та прості питання, зв’язані з українством. Що означає ся назва, хто такі українці, кого вони вважають своїм товаришем у своїм ділі, а кого противником, і чого вони хочуть для свого народу й краю.


Примітки

Перше видання праці «Хто такі українці і чого вони хочуть» вийшло на початку травня 1917 р. після брошури «Якої ми хочемо автономії і федерації» (див.: Народна воля. – 1917. – 10 (23) травня. – № 6).

Друге видання побачило світ на початку червня 1917 р.: останній абзац його починається фразою: «Хвиля перед двома місяцями була радісна. Тепер, – я дописую сі слова при кінці мая – вона стає тривожна й грізна» (с. 16). Перше і друге видання вийшли накладом 30 тис. примірників (див.: Книгар. – 1918. – № 5 (січень). – С. 246 – 247). У другому виданні з розділу «Який повинний бути той новий лад, котрого хочуть українці?» виділено і розширено новий розділ «Якого треба права для України?», доповнено розділ «Якого добробуту хочуть українці своєму народові?» та додано новий, останній – «Як же йти до того?».

Короткий огляд праці поданий у бібліографічних оглядах «Літературно-наукового вістника» (1917. – Т. LXVII. – Кн. І (липень) – С. 156) та «Книгаря» (1917. – Ч. 1 (вересень). – С. 20). Оглядач ЛНВ зазначав, що брошура «Хто такі українці і чого вони хочуть» надто потрібна «з огляду на малу до останнього часу свідомість нашого народу».

Перше видання брошури передруковане: Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / Укладач, автор передмови і коментарів О.Л.Копиленко. – К., 1991. – С. 109 – 120; Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського / Упоряд. і підготовка текстів та фотоматеріалів, коментарі та примітки А.П.Демиденка. – К., 1992. – С. 61-75.

Подається за другим, доповненим виданням (К.: З друкарні товариства «П.Барський», 1917).

До написання брошури за такою темою М. Грушевського спонукало ознайомлення із запитами, що надходили до Інформаційного бюро Центральної Ради. Відчувалася велика потреба, навіть у свідомих українців, більше знати про походження та історію свого народу, краще усвідомлювати, які вимоги вони мають відстоювати саме як українці. Тематично вона складалася з двох частин.

В історичному начерку про походження назви «Україна» та народу «українці» М.Грушевський спирався на власну концепцію осібного історичного шляху українського народу. Вперше вона була сформульована 1904 р. у статті «Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства» (див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. – К., 2002. – Т.1. – С. 75 – 82).

Спираючись на тогочасні реалії, автор вітав поступову консолідацію усіх прихильників українства в українську політичну націю. Другу половину брошури він присвятив політичним та економічним вимогам українського руху. В цей час Українська революція стрімко йшла на підйом, тому це була цілком оптимістична програма. За його власним свідченням, це був «начерк економічної програми, в котрій я розвивав соціалістичні принципи, включно до комуністичного принципу – «кожному по його потребам і від кожного по його спромозі» (Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8. – С. 145).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 4, ч. 1, с. 152 – 164.