Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Сторінка з історії українсько-руського
сільського духовенства

Михайло Грушевський

(по самбірським актам XVI в.)

1899. 13 (25). VII. Грушівський хутір


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Сторінка з історії українсько-руського сільського духовенства // ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. XXXIV. – Кн. 2. – С. 1 – 82. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1902. – Т. 4.

Короткі анотації цієї статті українською та німецькою мовами автор опублікував раніше, див.: Грушевський М. Сторінка з історії сільського духовенства по самбірським актам XVI в. // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т ХХХІ-ХХХИ. – С. 7; Hruševśkyj M. Ein Beitrag zur Geschichte der Dorfgeistlichkeit aus den Samborer Akten des XVI Jahr. // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. XXXI-XXXII. – С. 19 – 20.

Видання джерел з історії західноукраїнського сільського духівництва ранньомодерного часу продовжив М.Грушевський у 1903 p., див.: Грушевський М. Кілька документів до історії сільського духовенства в Галичині XVII–XVIII в. // ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т LI. – С. 1 – 12. Подаємо також основну історичну літературу про Самбірщину, церковні документи якої опублікував М.Грушевський:

Podoliński W. Powiat Samborski. – Sambor, 1934; Kuczera A. Samborszczyzna: ilustrowana monografia miasta Sambora і ekonomii samborskiej. – Sambor, 1935. – T. 1; 1937. – T. 2; Крип’якевич І.П. Княжий Самбір і Самбірська волость // Літопис Бойківщини. – 1938. – Т 10. – С. 26 – 33; Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI–XVIII століттях: історичні нариси. – Львів, 2004.

Мирон Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 3 – 75.