Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Анти

Михайло Грушевський

Реферат

Питання се я обговорив спочатку в осібній розвідці, друкованій в XXI т. «Записок», а потім в І т. своєї «Історії України-Руси» (с. 99 і далі); ставлячи на XI археол[огічний] з’їзд свій реферат про се, я бажав викликати дискусію й виміну гадок на отсі тези (по мотивування їх відсилаю до згаданих своїх публікацій):

I. Поділ слов’ян у письменників VI в. на Σκλαβηνοί, Sclaveni і ?Ανται, Antes відповідає полудневій і східній групам північно-східно-полудневої галузі слов’янства, бо се поділ етнографічний, а не політичний, ані географічний.

II. Територія, де виступають анти в VI віці, вповні відповідає тій території, яку мусили в сім часі займати полудневі руські (українсько-руські, уживаючи пізнішого терміна) племена в своїм руху з своєї наддніпрянської правітчини [Теорія наддніпрянської правітчини слов’янства ширше обговорена в І т. «Історії України-Руси», с. 26 і далі.].

ІІІ. Всі звістки, які маємо про антів, належать тільки до полудневих країв, супроти сього зістається неясним, чи під сею назвою розумілася ціла східнослов’янська група; тому тільки гіпотетично, з певними застереженнями можна її розтягати на північну частину східнослов’янської групи, натомість очевидно, що під сею назвою треба розуміти полудневі, українсько-руські племена.

IV. Супроти сього звістки про антів треба ввести в історію колонізації й політичну історію українсько-руських племен як спеціальні звістки про сі племена.


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Анти. Реферат // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 31-32. – С. 5. Переклад німецькою мовою див.: Hruševśkyj M. Die Anten // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. ХХХІ-ХХХІІ. – С. 14-15.

Зберігся автограф резюме: ЦДІАУК. – Ф. 1235, oп. 1, спр. 197, арк. 28 – 29.

Ця публікація є тезисним викладом поглядів М. Грушевського на проблеми історії антів, які він ширше виклав у попередній статті.

Я. Книш

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 465.