Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Анти (Ανται, Antes)

Михайло Грушевський

Уривок з «Історії України-Руси»


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Анти (Ανται, Antes). Уривок з «Історії України-Руси» // ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 21. – Кн. 1. – С. 1 – 16. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1900. – Т. 3. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви.

Автограф зберігається у: ЦДІАУК. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 197, арк. 1 – 23. Зберігся також фрагмент (початок: ЗНТШ. – Т. XXI. – С. 1 – 3) коректи статті з виправленнями та доповненнями автора: ЦДІАУК. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 197, арк. 24 – 25 зв.

Я. Книш

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 452 – 464.