Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией

Михайло Грушевський

Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью, СПб., 1897, VII+254, 4°

Сей том обіймає роки 1362–1424, текст виданий на підставі тих самих кодексів, що й два попередні томи, з додатком кодексу т[ак] зв[аного] «Древнего летописца» (XVII в.), виданого при кінці XVIII в., ужитого до рецензії й доповнення тексту збірника. Метод видання звісний з попередніх томів; можна тільки пожалувати, що видання посувається так помалу: попередній том вийшов ще 1885 р[оку], а для закінчення сього збірника (вже неприступного в його давнім виданні з р[оків] 1767–1792) ще треба буде кілька томів.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 22. – Кн. 2. – С. 26 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 246, арк. 13. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 117.