Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Scythica et Caucasica

Михайло Грушевський

e veteribus scriptoribus Graecis et Latinis collegit et cum versione rossica edidit Basilius Latyschev. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, собрал В.В.Латышев, т. I – Греческие писатели, вып. 2 (додаток до "Записок" имп[ераторского] Русского археологич[еского] общества). СПб., 1896, с. 297 – 600.

1893 р. з’явився перший випуск сієї праці (про нього див. в «Записках» т. IV); по трьох літах вийшов другий, він по плану автора (передмова до І вип.) мав містити дрібні й припадкові замітки або спеціальні відомості про якусь певну місцевість, подію або особу грецьких письменників аж до кінця IV в. Одначе II зошит не вмістив того всього й кінчиться на письменниках II в. по Хр[исті]; заповіджено III зошит, до котрого мають бути долучені покажчики. Спосіб видання той самий – вступні звістки про авторів, важніші варіанти, переклад en regard.

Можна дещо закинути розкладу матеріалу: в II зошит увійшли уривки, напр., з Діодора, Плутарха, з Лукіана, і досить трудно собі пояснити, чому вони прийшли до II, а не до І випуску; дещо прийшло до II, як доповнення до поданого в І з того ж автора, мабуть, упущене – напр., уривки з Гіппократа, Діона Хризостома.

Розуміється, се все недостачі були б цілком маловажні, коли б тільки були покажчики. Недостача їх дуже дає себе відчувати, і автор повинний постаратись як скорше випустити III випуск, що має їх містити.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. XXV. – Кн. 5. – С. 6 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, on. 1, спр. 243, арк. 22–22 зв. Підпис: М.Г.

Латишев Василь Васильович (1855-1921) – російський класичний філолог та історик, епіграфіст.

М.Грушевський відгукнувся рецензією й на першу частину «Scythica et Caucasica» (ЗНТШ. – Львів, 1894. – Т. IV. – С. 169-170).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 9.