Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кілька документів з життя Забузької Руси XVI в.

Михайло Грушевський


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Кілька документів з життя Забузької Руси XVI в. // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 28. – Miscellanea. – С. 1-10.

Автограф зберігається у: ЦДІАУК. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 199, арк. 27 – 30 зв.

Сучасна архівна легенда документів: Российский государственный архив древних актов. – Ф. 389: Литовская метрика. – Оп. 1. – Д. 201; Д. 216-217.

M. Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 333 – 342.