Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Ю.Кулаковский. Христианство у алан

Михайло Грушевський

"Византийский временник", 1898, І–II, с. 1–18

Автор ставить за задачу: означити хронологічно початок християнства у аланів і на підставі кореспонденції патр[іарха] Миколая Містика датує його початком X в., потім слідить дальшу історію християнства у аланів і аланської єпархії до XV в. Для нас мають ближчий інтерес кінцеві сторони розвідки. В своїм часі д[обродій] В.Міллер у своїх «Осетинських етюдах» висловив гадку, що аланська (яська) колонізація в XI–XII в. ще досягала Дону; тепер д[обродій] Кулаковський (не згадуючи про попередні виводи д[обродія] Міллера) приходить до того ж виводу; тут інтересні його доводи, що аланська людність була в Тані; натомість він безпотрібно кладе «во главу угла звістку нашої літописі під 1111 р. про половецькі городи: гадка, що ся звістка говорить про християнську людність сих городів, оперта на непорозумінні (Див. мою «Історію України-Руси», І, с. 391, прим. до с. 142).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. XXVIII. – Кн. 2. – С. 3 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 234, арк. 116–117. Без підпису.

…д[обродій] В.Міллер… – Міллер Всеволод Федорович (1848 – 1913) – російський філолог, фольклорист, мовознавець, етнограф, археолог. Академік Петербурзької АН (1911).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 15.