Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Дневник Якова Марковича

Михайло Грушевський

т. III, р. 1730-1734, К., с. 418
(додаток до "Київської старини", 1894–1896 p.)

Вітаючи появу перших двох томів нового видання сього многоцінного джерела («Записки», т. XII), висловляв я страх – чи доведе редакція «Київської старини» до кінця сю простору публікацію. Сі сумні передчуття, здається, уже справдилися: подавши в додатках до 1894–[189]6 р[оків] третій том «Дневника», редакція почала потім містити різні інші матеріали, а «Дневник» урвався. Опублікована частина становить тільки коло третини цілості, судячи по поданій редактором описі рукописі. Можемо з тим більшим притиском повторити бажання, аби якась комбінація улегшила публікування «Дневника» та прискорила закінчення його.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 28. – Кн. 2. – С. 19 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 234, арк. 193-194. Підпис: М. Г.

…висловляв я страх – чи доведе редакція «Київської старини» до кінця сю простору публікацію – видання було доведене до кінця за сприяння М.Грушевського та за редакцією В.Модзалевського вже після смерті О.Лазаревського: Дневник генерального підскарбія Якова Марковича. – Львів, 1913. – Т. 4.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 285.