Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Чи було між руськими племенами племя хорватів?

Михайло Грушевський

Реферат

Питання се також було обговорене в І т. моєї «Історії України-Руси» (с. 123 – 125) і я бажав викликати дискусію над висловленими мною вже давніше гадками, що зводяться до таких тез:

I. В здогадах про руських хорватів виходять із звісток нашої Початкової літописі і оповідання Константина Порфірородного і підпирають звичайно літописні звістки Константиновими, а Константинові – літописними, а тим часом і ті й сі мають для сього питання дуже підозрілу вартість.

II. Прикладати Константинову Білу Хорватію до руського Підкарпаття нема іншої підстави, окрім оповідання літописі, й таке прикладання стрічається з цілим рядом трудностей (полишаючи на боці дуже сумнівну вартість цілого Константинового оповідання про міграцію хорватів і сербів).

III. З двох літописних згадок одна (в етнографічнім огляді) має характер пізнішої інтерполяції, друга – в оповіданні про похід Володимира занадто загальна, так що сама по собі не дає нічого. Брак яких-небудь ближчих пояснень в етнографічнім огляді піддає гадку, що укладчик його зовсім не знав нічого про таке руське плем’я.

IV. Супроти сього одиноке, напевно звісне нам в Карпатських краях плем’я, – се хорвати чеські. І оповідання Константина про хорватів сербських на Підкарпатті, і згадка Початкової літописі про хорватів руських можуть бути непорозуміннями.

Таким чином питання, чи було руське плем’я хорватів, лишається отвертим.


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Чи було між руськими племенами плем’я хорватів? Реферат // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 31-32. – С. 6. Переклад німецькою мовою див.: Hruševśkyj M. Gab es unter den ukrainischen Volksstämmen einen Volksstamm der Chorvaten? // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 31-32. – С. 15-16.

Автограф (фрагмент, початок) зберігається у: ЦДІАУК. – Ф. 1235, oп. 1, спр. 197, арк. 30 – 30 зв.

Питання… було обговорене в І т. моєї «Історії України-Руси» (с. 123 – 125)… – у третьому, найбільш повному виданні цієї праці автор також досліджує це питання (К., 1991. – С. 210-213).

оповідання Константина Порфірородного… – йдеться про його твір «Управління імперією», у якому є згадки про хорватів (Константин Багрянородный. Об управлении империей / Под. ред. Г.Г.Литаврина и. А.П.Новосельцева. – М., 1991. – С. 130 – 131, 140/141).

чи було руське плем’я хорватів, лишається отвертим – у хорватській проблематиці залишається багато дискусійних моментів (див.: Войтович Л. «Білі» хорвати чи «карпатські» хорвати? // Миколаївщина. – Львів, 1998. – Т. 1. – С. 49 – 79), хоча більшість сучасних дослідників дотримується думки, що серед східнослов’янських племен були хорвати.

Я. Книш

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 492.