Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Ю.Кулаковский. К истории готской епархии
(в Крыму) в VIII веке

Михайло Грушевський

Ж[урнал] м[инистерства] н[ародного] п[росвещения],
1898, II, с. 173 – 202.

Маленька розвідка проф[есора] Кулаковського є коментарем до звістки виданого недавно De Воог'ом (в «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 1891 і 1894) каталогу грецьких єпархій про Готську митрополію. Автор боронить гадку, що ся звістка належить до того ж часу як і цілий каталог – до 2-ї пол[овини] VIII в., і його гадка дійсно має більш правдоподібності, ніж Де Боора, що сі відомості зачисляє до часів Юстиніана. Далі д[обродій] К[улаковський] пробує з можливою докладністю означити вісім катедр сієї Готської митрополії, вичислених в сім каталозі – на них і полягає головний інтерес сієї звістки, бо тут стрічаємо єпархію Хозарську, Ітильську, Оногурську, Гунську і Таматархську. Осібний екскурс присвячує автор місту Фули, уважаючи, що се пізніший Старий Крим, і що тут, в сусідстві Фул, була якась хозарська колонізація. Чи були Фули акурат на місці Старого Криму, чи ні, але, очевидно, були десь в тих місцях, і тотожність хоцирів каталогу з хозарами, дійсно, досить правдоподібна.

Взагалі розвідка д[обродія] Кулаковського написана основно, виводи зроблені науково, обережно і оперті на докладнім студіюванні зв’язаних з ними фактів і матеріалів, тож маємо тут корисну вкладку в багату літературу Криму.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. XXVIII. – Кн. 2. – С. 2 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 234, арк. 118-119. Підпис: М.Г.

Кулаковський Юліан Андрійович (1855-1919) – російський історик, археолог, філолог класичних мов, візантиніст, перекладач, громадський діяч, публіцист. Член-кореспондент Петербурзької АН (1906), доктор римської словесності (1888).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 15.