Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Древности

Михайло Грушевський

Труды археографической комиссии императорского Археологического общества,
т. І, вип. І і 2, М-ва, 1898, ст. 380, 4°

Заснована 1896 р. при Московськім археологічнім товаристві Археографічна комісія минулого року розпочала під редакцією свого секретаря М.Довнар-Запольського своє видання під титулом, поданим вгорі. Досі вийшло два зошити. Видання зроблене по типу наукової часописі; статті, дрібні замітки, критика, бібліографічні звістки; головна увага звернена на археографію. Видання таке може бути дуже корисним, бо дотепер нема чогось такого в Росії; треба б тільки, щоб виходило воно частіше, аби критичний і бібліографічний відділи не мали припадкового характеру й не перестарювались, та й формат in quarto не дуже надається для наукової часописі.

В виданих досі двох зошитах спеціально для нас інтересного небагато. Д[обродій] Мацієвич (с. 31) описує рукописний кодекс Архангельської літописі, з деякими відмінами в порівнянні з друкованим текстом. Д[обродій] Дорошевич (с. IІІ) подає звістки про архіви Глухівського повіту, д[обродій] Кочубей – реєстр документів свого архіву (с. 114). А.Сапунов друкує опись архіву Полоцької консисторії.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 29. – Кн. 3. – С. 40 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 243, арк. 19–19 зв. Без підпису.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 301 – 304.