Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24. Нанчівка

Михайло Грушевський

Кор[олева] Бона доручає Ілі Нанчулу заснувати нове село Нанчулів і надає йому в нім війтівство. 10 жовтня 1553 р,

Кор[оль] Жиґимунт Авґуст потверджує сю грамоту на прохання братів Федора, Прокопа й Ілі з с. Нанчулової Волі та позволяє поставити в нім церкву, а парафію надає найбільш до того здатному з братів. 4 липня 1558 р.

Scultetia cum poponatu villae Nanczulowa wolia.

Sigismundus Augustus, Dei gratia rex Poloniae etс. Significamus Uteris hisce nostris quorum interest universis et singulis, praesentibus et futuris, harum noticiam habituris, exhibitas nobis esse literas pargameneas per honestum Fiedorum de villa nostra Nanczulowa tam ipsius quam Procopii et Iliae fratrum ipsius germanorum nomine, sub titulo et sigillo et manus subscriptione serenissimae olim dominae Bonae, reginae Poloniae, parentis nostrae charissimae, emanatas, locationem villae Nanczulow cognominandae circa fluuium Nanczul dictum nouiter locandae in capitaneatu Samboriensi et venditionem siue subscriptionem scultetiae alias kniasthwo et molendini ibidem Iliae Nanczul in se continentes, sanas, saluas et integras in nulloque suspectas, supplicatum esse, ut eas authorilate nostra regia approbare, ratificare et confirmare dignaremur, quarum tenor de verbo ad verbum sequitur et, est talis:

Bona, Dei gratia regina Poloniae. Significamus tenore praesentium quorum interest universis, praesentibus et futuris, quia nos, cupientes bonorum nostrorum meliorem conditionem et amplificationem facere habentesque certam informationem, quod circa fluuium Nanczulow, a graniciebus capitaneatus Praemisliensis in eodem capitaneatu Samboriensi commode villa una locari et extirpari possit, praeterea earn ipsam villam circa dictum fluuium Nanczulow et granicie capitaneatus praemisliensis de nouo locandam duximus.

Sed quia non per aliud magis nisi per bonorum scultetorum diligentiam, praecipue autem in ipso capitaneatu Samboriensi villae locari et extirpari sint solitae, proinde habentes comendatam probitatem et industriam prouidi Iliae Nanczul, commissimus eidem et facultatem omnimodam damus praesentibus villam de nouo circa fluuium Nanczulow a graniciebus capitaneatus Praemisliensis, in loco non possessionato et vacuo, sine tamen praeiudicio et incommoditate aliarum villarum adiacentium locare et homines siue colonos ad libertalem vocare, qui a censibus, libertate, datiis, laboribus et aliis oneribus gaudebunt secundum consuetudinem iuris valachici, more aliorum incolarum, illic locari solitorum, in eodem iure valachico residentium, quo etiam iure banc villam nouiter locandam, Nanczulow cognominandam, gaudere volumus perpetuis temporibus.

Vt autem dictus Iliasz Nanczul locationi eiusmodi villae diligentius et acuratius intendat, eidem et ipsius legittimis successoribus vendidimus et per praesentes vendimus in eadem villa locanda Nanczulow scultetiam, alias kniasthwo pro centum flor[enis] pecc[uniae] monete et numeri polonicalium in quemlibet florenum per grosso[s] triginta computando, eandem summam ipsi et eius legittimis successoribus in eadem scultetia inscribentes, prout inscribimus literis nostris. Porro ut propensior et magis solicitus sit de locatione villae eiusmodi, damus eidem et ad eandem scultetiam aduingimus areas duas integras in eadem villa locanda Nanczulow, tertiam vero in solitudine ipsi emensurandam.

Et de hominibus nostris eiusdem villae tertiam partem post expiratam libertatem annuatim unum arare et alterum falcastrare diem, tortasque et alias res iuxta aliarum villarum valachicarum consuetudinem dare et prestare annuatim tenebuntur et erunt obligati. Insuper admittimus eidem Iliae in dicto fluuio Nanciulow molendinum extruere, de quo ipse et eius successores emolumenta percipient more aliorum scultetorum Valachicorum – per ipsum Illias et eius legittimos successores scultetiam praedictam ac molendinum per ipsum extruendum in praenominata pecc[unia] summa centum florenorum polonicalium cum omnibus et singulis fructibus, prouentibus et obuentionibus generaliter universis, agris pratis, campis, hortis, areis, hominum laboribus, scultetis praestare solitis et aliis dictae scultetiae utilitatibus tenenda, habenda, possidenda, quiete et pacifice more aliorum scultetorum valachicorum usque supremum nostrum, quod nobis et nostris successoribus in eadem scultetia saluum et illesum relinquimus – harum testimonio literarum, quibus sigillum nostrum est appensum.

Datum Cracoviae decima octobris anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio. Bona regina.

Nos itaque Sigismundus Augustus rex praefatus supplicationi, nomine dictorum fratrum videlicet Illiae, Fiedori et Procopii nobis factae, uti iuste, benigne annuentes, literas hie insertas et omnia in eis contenta approbamus, ratiheamus et confirmamus Uteris hisce nostris in omnibus earum punctis, clausulis et articulis atque conditionibus, decernentes eas et omnia in eis contenta robur debitum et perpetuum obtinere debere. Damus insuper dictis Illiae, Fiedorj et Procopy fratribus potestatem tabernam in fundo villae eiusdem extruendi ac more aliorum scultetorum cum omnibus illius redditibus tenendi et possidenti. Adducti praeterea supplicationibus certorum consiliariorum nostrorum, pro praenominatis Illia, Chuedoro et Procopio fratribus ad nos interpositis, illis admissimus, utiquidem admittimus literis hisce nostris, extruere atquc statuere ecclesiam rutenicam in eadem villa nouiter locata ac ad eandem ecclesiam adscribimus terrae incultae unum laneum agri per eosdem extirpandum, ecclesiamque earn cum agro ac omnibus ad eandem pertinentibus per unum ex eis, ad id munus magis idoneum, et successores illius una cum poponatu, in quantum ad hoc munus idonei fuerint, tenendam, habendam pacifice et quiete more aliorum poponum, in eodem capitaneatu Samboriensi consistentium, possidendam temporibus perpetuis. In cuius rei fidem et testimonium sigillum nostrum literis hisce nostris est appensum.

Datum Crasznoslhawi die quarta mensis iulii anno Domini millessimo quingentesimo quiquagesimo octauo, regni nostri vigesimo nono. Relatio reverendi in Christo patris domini Ioannis de Przerembski nominati episcopi chelmen[sis] et regni Poloniae vicecencellarii. Ioannes Przerembski regni Poloniae vicecancellarius s[ubs]c[ripsi]t (л. 362 v. – 364).


Примітки

Нанчівка – тепер с. (з 1949 р.) Старосамбірського р-ну Львівської обл.; вперше згадується 1539 р. (Історія міст і сіл Української РСР: Львівська область. – С. 782).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 35 – 37.