Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

17. Мшанець

Михайло Грушевський

Кор[олева] Бона надає парохію в с. Мшанці Івану, з записею 10 гривень. 15 жовтня 1546 р.

Е. Nos de certa scientia et gratia nostra, in villa nostra Mszaniecz et popone rittus rutenici prouidere nostris subditis villae praedictae cupientes poponem discretum Iwan circa sinagogam in eadem villa existentem constituendum duximus, cui quidem poponi ad poponatum totam et integram aream cum omnibus attinentiis ad poponatum legittime spectantibus in decern marcis pecc[uniae] inscribimus, de qua quidem area dationes, census et tributa quotannis nobis soluere tenebitur prout et alii popones eiusdem nostri capitaneatus soluere tenentur. Quam quidem aream una cum poponalu idem Iwan in eisdem 10 marcis peccuniae tenebit ad beneplacitum nostrum.

Грамоту сю потвердив кор[оль] Жиґимонт Авґуст 4 липня 1558 p. (л. 343 v.).


Примітки

Мшанець – тепер с. Старосамбірського р-ну Львівської обл.; перша згадка у джерелах з 1446 р. Про село є багато відомостей завдяки діяльності сільського пароха Михайла Зубрицького. Його наукові праці про Мшанець охоче друкував М.Грушевський у виданнях НТШ, див.:

Зубрицький М. Народний календар: народні звичаї і повірки, прив’язані до днів в тижні і до рокових свят, записані у Мшанці Старосамбірського повіту і по сусідніх селах // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1900. – Т. 3. – С. 33– 60;

Зубрицький М. Село Мшанець Старосамбірського повіту: матеріали до історії галицького села // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. 70. – С. 114 – 167; Т. 71. – С. 96 – 133; Т. 74. – С. 93 – 128; 1907. – Т. 77. – С. 114 – 170;

Зубрицький М. Селянські будинки в Мшанці Старосамбірського повіту // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1909. – Т. 11. – С. 1 – 22.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 32.