Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3. Черхава

Михайло Грушевський

Староста Я.Мелецький дозволяє надалі існувати другій церкві в с. Черхаві, збудованій за проханням селян. 5 червня 1559 р.

Poponatus fundatio noui in Czerchawa.

Jan Mielieczki, woiewoda ziem Podolskich, marsalek koronny, samborski у grodeczki starosta etс.

Wszem wobecz czynię iawno komu kolwiek wiedziecz potrzeba, isz urzedniczy, kthorzy byli przedę mną w starosthwie Samborskiem, za prozbami liudzi ze wszi Czerchawy zbudowali drugą czerkiew nową Ichnathowi Popovi thamze w Czerchawie, a tho isz ieden pop w thei wszi nie mogł doszycz uczynicz okolo sprawowania liudzi; prze tho ia thesz na prozbę thychze liudzi s Czerchawy zosthawilem przerzeczonego Ichnatha popa przy thei czerkwi nowei, w khtorei mu będzie wolno poiowiczę liudzi sprawowacz w thei ze wszi Czerchawie, a maią mu bycz posłuszni. К theize czierkwi będzie trzymał dworzyscze a pozythki wszeliakie do skarbu iego krolewskiei mosczi będzie powinien, iako ini popowie dawacz у placzicz. A dlia liepszei pewnosczi szwiadeczthwa k themu listhowi pieczęсz moię przyczisznącziem kazal у ręką, wlaszną podpiszalem szie.

Datum in Grodek feria secunda post octauas corporis Christi anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono. Idem qui supra manu propria (л. 231).


Примітки

Староста Я.Мелецький… – (Jan Mielecki) (1501 – 1561) – подільський воєвода, великий коронний маршалок; тримав в оренді Самбірське староство у 1558 – 1561 pp. (Polski słownik biograficzny. – Wrocław, etс., 1975. – T. XX. – S. 755 – 759).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 17.