Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5. Кобло

Михайло Грушевський

Староста Станіслав Одровонж потверджує надання свого батька для церкви в с. Коблі і священика Богдана Лотневича на парафії, забезпечуючи по нім парафію його зятю Федору. 29 вересня 1527 р.

Кор[оль] Жиґимонт Август потверджує сю грамоту і священика Федора на парафії. 6 падолиста 1556 р.

Poponatus villae eiusdem Koblo.

Sigismundus Augustus, Dei gratia rex Poloniae etс.

Significamus praesentibus literis nostris quorum interest universis et singulis, exhibitas esse nobis literas in harta poccorina scriptas, sub titulo et sigillo in zona serycea appenso magnifici Stanislai Odrowąsz de Sprową, pallatini Russiae, protunc capitanei samboriensis, omni suspicionis nota vacantes, donationem certae areae alias dworzyscza una cum pomario ac cum duabus piscinulis ecclesiae ruthenicae als czerkwi in villa Koblo factam in se continentes, supplicatumque nobis est per quosdam consiliarios nostras nomine religiosi Fedor, in villa Koblo poponis, ul easdem aulhoritale nostra regia approbare, ralificare el confirmare dignaremur, quarum tenor est talis:

Stanislaus Odrowąsz de Sprowa in Jaroslaw et Zynkow haeres, capitaneus samboriensis.

Significamus tenore praesentium universis et singulis quibus expedit, praesentium noticiam habituris, quam praesentibus tam futuris, quia nos speciali respectu commoti erga virtutem et fidelia obsequia religiosi Bochdan Lolhniewicz poponis in villa Koble, quibus se iam pridem ante multos annos reddidit commendatum felicis recordationis magnifico domino Joanni Odrowąsz de Sprowa, pallatino Russiae et capitaneo samboriensi, genitore nostra amantissimo, ita ut ex singulari beneficentia sibi contulerit et donauerit aream alias dworzyscze in praefata villa Koblo appropriuaueritque eandem ecclesiae alias czerkvi tituli b[ea]tae Mariae Virginis, in eadem villa Koblo nouiter erectae, quae quidem area praefatae ecclesiae alias czerkwi ibidem donata ab inferiore sua parte emensurata est el limitala ad arborem usque bialobrzoza pro tunc ibidem consistentem in contiguo Iwan Krainikowicz; a parte vero superiori usque ad magnam pomum penes Iwan Dankowicz [Пропав один рядок при обтинанні книги.]., quod etiam monasterium ex antiquo praefatae ecclesiae in Koblo adiacet; unde nos praefatam donationem memorati magnifici Ioannis Odrowąsz de Sprowa genitoris noslri amantissimi ralificare volentes, tenore praesentium eandem approbamus et confirmamus, simulque vigore praesentium omittentes, ut tola communitas villae ipsius Koblo ad praefalam ecclesiam cum omni iure et consuetudine ecclesiastica attineat ac more caeterarum ecclesiarum contributiones omnes annuatim tam a confesionibus quam ab aliis ecclesiasticis ministeriis supradicto Bochdan poponi eiusque successoribus soluat.

Praeterea habentes etiam rationem, quia praenominatus Bochdan pop omnium primus in sepe dicta villa Koblo cum ecclesia rutenica in cruda radice se locaueril, vigore praesentium eidem Bochdan concedimus et ad mortem suam penes praefatam ecclesiam permaneat, nullaque ratione inde moueri debet, ostquam vero ipsum Bochdan ex hac vita migrare contigerit, ex tunc in locum suurn mediante Fedor pop gener ipsius legittimus succedet, cui pariter ad saepedictam ecclesiam in villa Koblo ad finem vitae suae concedimus permanendi facullatem, harum quibus sigillum nostrum est subappensum teslimonio literarum.

Datum in Sambor dominico die sancti Michaelis anno millesimo quingenlesimo vigesimo septimo.

Nos itaque Sigismundus Augustus rex praenominatus literas praeinsertas el donationem, in eis contentam, ratas et gratas habentes, eas aulhoritate nostra regia approbandam, ratificandam et confirmandam esse duximus, approbamusque confirmamus et ratificamus literis hisce nostris, decernentes eas robur debitae el perpetuae firmilatis, quattenus tamen in eorum usu continuo hucus usque fueril, habituras, donationem ecclesiae praenominatae factam perpetuam esse et fore declarantes, harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio literarum.

Datum Warschauiae feria sexta post festum sanctorum omnium proxima anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto, regni nostri vigesimo septimo. Relatio reverendi Joannis a Przeramb, regni nostri vicecancellarii, gnesnen[sis], crac[oviensis], vilnen[sis] praep[osi]ti. Joannes Przerembski regni Poloniae vicecancellarius s[ubs]c[ripsi]t (л. 421 v. – 422).


Примітки

Кобло – тепер с. Старосамбірського р-ну Львівської обл.; перша джерельна згадка датується 1499 p. (DąbkowskiP. Podział administracyjny. – S. 133).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 18 – 20.