Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кілька документів до історії сільського духовенства
в Галичині XVII – XVIII в.

Михайло Грушевський

Для висвітлення економічного й правного становища сільського духовенства в українсько-руських землях в польських часах досі зроблено дуже мало: стара брошура Поцея про десятини ([Pociej], Zbiór wiadomości historycznych i aktów dotyczących dziesięcin kościelnych na Rusi, 1845), досить багата матеріалом (хоч досить нещасливо використаним і хаотично уложеним), праця пок[ійного] Шараневича [Szaraniewicz], «Rzut oka na beneficye kościola ruskiego za czasów Rzeczypospolitej polskiej» (1875) та нововидана її перерібка – «Черты из истории церковных бенефиций и мирского духовенства в Галицкой Руси» (1902), вкінці, моя публікація: «Сторінка з історії сільського духовенства (по самбірським актам XVI в.)» – в «Записках», т. XXXIV.

Подана при сій останній статті збірка документів (67 чисел) зістається досі найбільшою і властиво одинокою публікацією актового матеріалу до історії сільського духовенства і сільських парафій. В збірку матеріалів до суспільних відносин Галицької Русі XVI–XVII в., що ладжу тепер, увійде також чимало документів з сього поля.

А поки що учена публіка, я певний, вдячно прийме отсю невелику, але цінну збірку фундацій і інших документів сільських парафій з західної частини Галицької Русі, споруджену д. М.Зубрицьким. Її доповнює ще одна аналогічна грамота, видана д. Зубрицьким в т. XXV «Записок», а також витяги з церковних візитацій, поданих д. Зубрицьким в його статті: «Знадоби для характеристики життя світського сільського гр[еко]-кат[олицького] духовенства в Галицькій Русі в XVIII в.», щойно опублікованій в V т. «Збірника історично-філософічної секції». Документи сі подаються з пізніших копій – тим пояснюються деякі помилки.


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Кілька документів до історії сільського духовенства в Галичині XVII–XVIII в. // ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. LI. – Кн. І. – Miscellanea. – С. 1 – 12.

Її доповнює ще одна аналогічна грамота, видана д. Зубрицьким в т. XXV «Записок» – див.: Зубрицький М. Продажа «попівства» в с. Скопові 1562 р. // ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. XXV. – С. 1 – 2.

…витяги з церковних візитацій, поданих д. Зубрицьким в його статі: «Знадоби…» опублікованій в V т. «Збірника історично-філософічної секції» – публікацію див.: Зубрицький М. Знадоби для характеристики життя сільського греко-католицького духовенства в Галицькій Руси в XVIII в. // Збірник історично-філософічної секції НТШ. – Львів, 1902. – Т. 5. – С. 17 – 46.

Мирон Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 102 – 111.