Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Н.Некрасов. Заметка о двух статьях в договоре Игоря с греками 945 года

Михайло Грушевський

"Известия" Отделения русского языка Академии наук,
1902, III, с. 77 – 88.

Автор розбирає два параграфи умови Ігоря з греками (§ 3 і 4 по поділу «Хрестоматії» В[ладимирського]-Буданова), де йде мова про видачу челяді – утікачів від Русі і від греків. Щодо першого – автор підпирає об’яснення Сергеєвича: мова йде про утечу челядина від русинів, що мешкають в Царгороді, коло св[ятої] Мами, але слова «да на роту йдуть наши хрестеяне Руси» толкує він так, що тут іде мова про русинів царгородських, підданих Візантії – вони мають присягти, що не мають у себе того утікача-челядина. З таким толкуванням сих слів ніяк не можна згодитися: неможливо, аби шукати утікача руські купці могли тільки у візантійських русинів. Мабуть, замість «наши хрестеяне» треба читати «ваши».

В толкуванні другої статті автор приймає також толкування проф[есора] Сергеевича, з тою, одначе, відміною, що по його гадці два золотники «имечного» має заплатити не господар притриманого раба, а русини, що того раба притримали, як кару за уживання покрадених речей. З сим, одначе, толкуванням також ніяк не можна згодитися: «имечне» – се плата на переем, а якась кара тут була б чистим абсурдом.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 55. – Кн. 5. – С. 4 – 5 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 45, арк. 91. Підпис: М.Грушевський.

Некрасов Микола Петрович (1828-1914) – російський мовознавець-славіст.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 194.