Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.05.1897 р. До Ф. Вовка

Львів Львів, 12(24).V.1897

Варіанти тексту

Високоповажний Добродію!

В останнім листі пишете Ви: за для неї (праці Кордуби) охоче поступились би гутірками Дикарева.

Вибачте мені на щирім слові, але се те власне, чого я боявся і від чого застерегався застерігався – аби між видавництвами Товариства не було конкуренції, перетягування у редакциї редакції другою редакциєю редакцією. Я Вам послав статі статті які були, послав статю статтю Гнатюка, що він хтів умістити в «Етногр[афічному] зб[ірнику]», на запитання Дикарева сі самі гутірки попросив послати до Вас, посилаю тепер і статю статтю Кордуби, писану за моєю ініциятивою ініціативою, що немало клопотів мені дала, не торгуючись з Вами і не вяжучи в’яжучи Вас. Думаю, що у нас в Товаристві сього не потрібно.

Що до поділу, то демаркаційну лінію [між] Етнольог[ичними] матер[іалами] і Етногр[афичним] зб[ірником] я дуже добре розумію. Я писав вже Вам, що мені важно було що иньше інше: я хотів в «Записках» зіставити розвідки про Українські річи речі з різних галузей, а в «Збірник», «Матеріали», «Памятки Пам’ятки» etc. винести сирий матеріал, Ви на пункті Етнол[огічних] матер[іалів] тому спротивились. Але знову зіставляючи в «Записках» історію, я, як писав, хотів прилучити до неї й доісторичну археольогію археологію, бо у нас археольогією археологією займаються історики, але не етнографи. Пояснюю се Вам своє становище. Зрештою як собі хочете.

Пишете за т.II «Етноль[огичних] матер[іалів]». Судячи по tempo тому І, т. II однаково в сім році не вийшов би; зрештою т. І можна розширити до 15 арк. (maximum).

Таблиці до статі статті Кордуби мають бути скінчені протягом місяця.

В справах ілюстрацій найліпше удаватись безпосередньо до д.Костя Паньківського (Академічна 8).

Коли уложите остаточно т. І, прошу ласкаво проспект його прислати (з корот[кою] характеристикою кожної праці) для прийняття секциєю секцією.

Дякую за вісті про В[олодимира] Боніф[атійовича]. Я йому писав.

Будьте здоровенькі!

З глуб. пов.

М.Грушевський

«Melúsine» прислали останнє число за 1896 лише.


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАМ України, ф. 1, № 1914.

Друкується вперше за автографом. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 12.05.1897 р. Ф. Вовк відповів на цей лист 4.06.1897 р.

Паньківський Кость Федорович (1855-1915) – економіст, видавець, громадсько-політичний діяч, керівник багатьох виховних, освітніх і економічних закладів Львова. Редактор часописів «Діло», «Економіст», «Зеркало» та ін. Один з засновників НТШ.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 136 – 137.