Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

9.07.1897 р. До Ф. Вовка

Львів Львів, 9/VII.1897

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію!

Ваш проспект предложено секциї секції д[ня] 7 с. м. Проект виділеня виділення етнольогічних етнологічних матеріялів матеріалів в осібну серию серію викликав досить сильну опозицию опозицію, але перейшов, секция секція лише постановила звернути Вашу увагу:

1. Що в свій проспект Ви завели деякі фольклорні матеріали (збірники Крамаренка і Максимовича).

2. На непожаданість в спеціяльнім спеціальнім виданю виданні викрапковання викрапкування.

Статі Статті прислані Вами я передав до друкарні: почнуть складатись, скоро будуть виготовлені кліші; прошу вказати їм порядок в якім ті статі статті вийдуть, і чи будуть мати спільну нумерацію. Взірець паперу Вам пошлють. В сих і інших справах видавництва прошу зноситись з друкарнею безпосередно безпосередньо. Гроші за редакцію з виїмком виплачених за «Pokucie» казав Вам послати.

Другий титул і пояснення прошу дати по французькі. Статю Статтю Крамаренка передано до друкарні, будьте ласкаві з тим порозумійтесь. Адрес мій на вакациях вакаціях до кінця нового стиля серпня: Владикавказъ М.Грушевській. Виїзджаю Виїжджаю сими днями. Антонович виїздить на розкопки, не знаю чи його побачу, так і не берусь йому про «Київську старину» переказувати.

З глубоким глибоким поважанням

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1916.

Друкується вперше за автографом. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 4.07.1897 р.

…непожаданість в спеціальнім виданні викрапкування – йдеться про «сороміцькі» сюжети у фольклорних публікаціях.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 142 – 143.