Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 21.03.1897 р. До О. Кониського

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Яковлевич!

Я навмисне здержав ся з листом, поки вибори перейдуть, щоби Вас повідомити про їх результат, і з сего цього почну: з V куриї курії вибраний радикал Яросевич, кандидат радикального комітету а потверджений краєвим руским руським комітетом (консолідаційним); кажуть, що має вступити до соціалістичного клюбу клубу, і барвінчук, священик, канонік станіславовський Гробельський, що ставав протів проти Окуневського, досить сього сказати. Вибори з IV куриї курії були вчора. З наших вибрані: Окуневський і священик Танячкевич, а барвінчуків 5: сам Барвінський, Вахнянин, Каратницький, Охримович, Мандичевський – а крім того ще урядовий русин з Буковини Винницкий. З поляків вийшло багато соціалістів, стояловців, разом більш десяти: се о стілько добре, що коло польське ослабне.

Що до Вашої біографії Шевченка, то не потребуєте з нею спішитись: однако она вона не може скорше друковатись друкуватись як за рік. Переписувати Вам єї її не потреба: поприліпляйте собі до друкованих сторін листки паперу і на них робіть доповнення і переміни. Висловлялось не раз бажанє бажання «оминати лірику»: належало б, думаю, те бажанє бажання вдовольнити. При тім чи не могли б Ви використати відомі Вам урядові акти про Шевченка. З свого боку уважав би я відповідним, щоб була заповнена та прогалина, на яку справедливо вказав Ф.Колесса, що у Вас біографічні факти зовсім відділені від літературної діяльності Шевченка і ся остатна остання в біографію Вашу майже не входить. Як дальше Ваша хронольогія хронологія писань Шевченка? Не з тим питаю, щоб Ви поспішали, а лише щоби знати, коли єї її схочете друковати друкувати.

Від заклику до жертв я і сам не багато сподіваюсь, але може на десятьох хоть хоч оден один до того відозветься. Книжка XV «Записок» вийшла 6 марта н. ст. Книжка XVI вийде десь на початку н. ст. квітня.

З Риму малисьмо кілька листів від Антоновича, щось не дуже хвалиться здоровлєм здоров’ям; збираєсь пробути в Римі до кінця н. ст. марта, на квітень до Парижа, а в маю вертати хоче до Києва.

Бувайте здоровенькі.

Цілую Вас М.Грушевський

Жінка моя Вам шле поклін.


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 124.

Лист написано Марією Грушевською, дописка (курсивом) – М.Грушевського. Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 64).

Місце написання встановлено за змістом, дату – приблизно, відповідно до помітки О.Кониського на листі: «9 марта 1897».

Що до Вашої біографії Шевченка… – Низка біографічних нарисів О.Кониського про Т.Шевченка у переробленому і доповненому вигляді була об’єднана в працю: Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя. Т.1 – 2. Львів, 1898 – 1901. Про підготовку цього видання йдеться у листі.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 62 – 63.