Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.1897 р. До І. Франка

Жовтень 1897 р. Львів

Варіанти тексту

Високоп[оважний] Добродію!

Посилаю Вам на випадок квиток. Хоч рахунок Ваш трохи зайшов (за жовтень взято 100 з[олотих] р[инських], бо я лишив виїздячи квиток, а другий дав приїхавши), але абисьте були здорові, то вирівняєте.

З правдивою приємностию приємністю прочитав Вашу рецензію на Лопарьова. Якщо очі Вам позволять, зладьте ще Meluzine і Miscellanea до сеї книжки. Але передовсім очі! Я можу з тим почекати яких два-три тижні.

Потім, в міру можности можливості, пофорсуйте рецензії, бо ще не знаю, чи буде місце в XXI т. на статтю, а то – Пролог, Шараневич про Шумлянського, Dembinski-Kreer о р. 1846, крім того маю ще брошюрку брошурку до тих же справ і Brükner’a дві статті про уніятську уніатську літературу в Kwart[alniky] hist[orycznemy] 1896, і в Archiv. А може Ви що намітили?

Про Брандеса стаття, думаю, належить до рубрики літератури, тож огляньтесь за иньшою іншою – перекладною, а ні – то нехай ідуть ті Єгипетські відкриття.

З глуб[оким] глиб[оким] поваж[анням] М.Грушевський

Бережіть очі!


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1626, с. 183 – 184). Датується орієнтовно за змістом та за датами листів до І.Франка, з якими цей лист зброшурований.

…Вашу рецензію на Лопарьова… – Йдеться про на розвідку Х.Лопарьова «Древнерусские сказания о птицах», Спб., 1897, яка була надрукована у ЗНТШ, 1897, т. XX, кн. 6, с. 20 – 26.

…Шараневич про Шумлянського… – Тут М.Грушевський має на увазі працю І.Шараневича «Иосиф Шумлянский, русский епископ Львовский от г. 1667 до г. 1708», Львів, 1896. на це видання була вміщена у ЗНТШ, 1898, Т. ХXIІ, кн. 2, с. 32 – 42.

Про Брандеса стаття… – Тут йдеться про статтю І.Франка «», надруковану пізніше у ЛНВ, 1899, т. V, кн. 2, с. 121 – 128. У час написання листа готувалися до друку перші номери «Літературно-наукового вісника», і М.Грушевський радиться про добір матеріалів до них.

…нехай ідуть ті Єгипетські відкриття… – Тут М.Грушевський, можливо, має на увазі підготоване І.Франком повідомлення «З інтернаціональних наукових конгресів минулого літа» (про соціологічний, статистичний та конгрес орієнталістів), яке пішло у перший номер ЛНВ, 1898, с. 8 – 16.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 82.