Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

30.10.1897 р. До О. Маковея

Львів

Варіанти тексту

Чекаю редакцийної редакційної відозви, мушу до середи її мати доконче для Виділу, тож прошу.

Чи вибрали вже що до перекладу? Я подумавши думаю, що Брандес-Шекспір надається до рубрики літератури, а не науки, тож най Ф[ранко] пост[а]рається про щось иньше інше. Чи видобули повість Левицкого? Як ні, то напишіть мені зараз.

З поваж[анням] М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 902).

Місце і дату написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Чекаю редакцийної редакційної відозви… – Йдеться про відозву редакції новостворюваного журналу «Літературно-науковий вісник».

…Брандес-Шекспір… – Тобто, стаття Г.Брандеса «Шекспірів Юлій Цезар». У перекладі І.Франка вона публікувалася у ЛНВ, 1899, т.5.

Чи видобули повість Левицького… – Дбаючи про загальноукраїнський характер нового журналу, М.Грушевський намагався залучати і галицьких, і східноукраїнських авторів. У перших книгах ЛНВ твори І.Нечуя-Левицького не друкувалися.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 110.