Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 11.1897 р. До О. Кониського

Поч. листопада 1897 р. Львів

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Яковлевич!

Якраз збирався я, діждавшись нарешті проспекту нової часописі (вчера вчора вечер видрукована), коли якраз і Ви згадали про мене. В доповненє доповнення до проспекту скажу, що по довгих нарадах дав я на початок свою фірму, поки справа піде на лад. Для того треба і передплатника, і літературної роботи – в обох справах і удаюсь до Вас. Сподіюся Сподіваюся, що не відмовите і своєї роботи, і заохочування иньших інших до роботи і передплати. Не знати як прийме цензура, чи буде пускати; але передплатник в усякім разі потрібний.

З «Біографією» здержались, бо я казав замовити трошки більшого паперу: здаєся здається завтра або позавтра почнуть складати, на доповнення до присланого Вами реєстра портретів я б просив ще вказати: які з друкованих в «Зорі» (і в котрім числі), не друковані з яких оригіналів мають бути зроблені, які в тексті і які на осібних листках і при яких уступах тексту мають бути уміщені.

Тиховський нічого не прислав. З Петербурга дістав вчера вчора аж три листи в справі Пелехінської жертви, але пляни плани такі дивні і суперечні, що не знати, чи ще з того що буде.

Як Ви ся маєте і як Ваші кримські пляни плани?

Бувайте здоровенькі.

Щиро прихильний М.Грушевський

А я Вам кланяюсь теж; коли приїдете до Львова? – дайте завчасу знати.

М[арія] Г[рушевська]


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 132.

Лист написано Марією Грушевською, підпис М.Грушевського. Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 63).

Місце і приблизний час написання – орієнтовно за змістом.

…діждавшись нарешті проспекту нової часописі… – Йдеться про проспект «Літературно-наукового вістника вісника».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 68.