Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.03.1897 р. До О. Кониського

Львів 18.II/2.III.1897

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Яковлевич!

З останнього листу Вашого, що дістав єго його вчора, догадуюсь я, що останнього листу мого Ви не дістали. Се мені тим більш прикро, що я там був висловив деякі гадки свої про політику теперішню, а Ви мене якраз тепер про се питаєте. Вибори ще не почались-йдуть лише правибори, тож не можна догадатись, чим справа скінчиться. То лише можна вже й тепер сказати, що таких виборів не було певно ще в Галичині, а може і в Австрії. Жандармский багнет стає необхідним атрибутом виборів: були вже убиті і ранені, народ стає завзято як ніколи. Голосить ся, що правительство не пропустить нікого з опозиції. Польський шовінізм дійшов до крайніх границь і дуже правдоподібна поголоска, що лише Бадені (президент) вплинув на них, що відступають кілька мандатів сторонництву Барвинського. Я ж знов скажу Вам щиро, що по всім, що сталося, волів би не мати ні одного Русина посла, як мати сторонників Барвинського. Чому? – Приїдьте самі і роздивіться, а то всього і на воловій шкурі не спишеш.

Сказав послати Вам «Шевченко на другім засланню» і за тиждень знов, але другий раз грошей на пересилку не присилайте: ся гречність у всякім разі Вам від товариства належить ся, як і всім співробітникам.

Питав я Вас в попереднім листі, чи можна надрукувати разом дві Ваші статті, що Ви тепер прислали, бо друга стаття занадто коротка. Я маю можливість дати її цілу в книжку XVI «Записок».

Том XV вийде за кілька день. Є багато новин в Товаристві: Секція природнича буде мати свій осібний збірник. Ухвалені теж осібні збірники для секції історичної і філологічної, але сього року сі останні збірники ледве чи вийдуть: ухвалено віднестись до Вас чи б Ви не схотіли свою біографію Шевченка, переглянувши єї її, в однім з дальших томів збірника надрукувати. Ухвалено тож в збірнику надруковати надрукувати збірку фольклорних праць Драгоманова в перекладі. Вовк лагодить І том матеріалів етнольогічних етнологічних.

Що Ви скажете на ось який проект: взяти адресник Суворина («Вся Россія») і по ньому вислати на адреси всіх багатих дідичів, фабрикантів etc., etc. на Україні в великому числі заклик до складання жертв на фонд академії. Напишіть мені скоренько. Сребніцкого зробіть.

Ті гроші, про які казав Тележинський, до Товариства ще не прийшли: я лише чув про них приватно. Коби більше жертв, бо на уряд нема чого сподіватись багато. Сього року сойм сейм не лише нічого не додав, а ще навіть хотіли нам обчекрижити 1000 зл.

Бюджет товариства на рік 1897 прелеміновано на 13000 доходу, в тому числі близько 2000 жертв з України, 4500 запомог, решта доходи друкарні. (Вкладок членських на 500 зл.). Видатків коло 11000, в тому числі 2000 на «Зорю».

Цілую Вас сердечно. М.Грушевський

Моя пані посилає Вам поклін. Вороного приділено до редакції «Зорі» помічником, бо йому відпало урядництво в Товаристві.

Відпишіть, аби знав я, що сей лист дістали.


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 122 – 123.

Лист написано Марією Грушевською, дописка – М.Грушевського. Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 58).

Місце написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 61 – 62.