Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 12.1897 р. До І. Франка

Кін. грудня 1897 р. Скала-Подільська

В[исоко]п[оважаний] Д[обродію] Доктор!

Чи Beilage Ви дійсно зробили за 1897 p., чи в титулі помилка? Дайте знати ще сьогодні аби евентуальне міг відложити до дальшої серії (бо в сю книжку йдуть справозд[ання] за 1896 p.).

Чи Ви робите за з’їзд орієнталістів? Як хочете зробити, то будьте ласкаві зробити на середу і на яких 1,5 – 2 стор.

З гл[ибоким] пов[ажанням] М. Г.


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – С. 250 – 251.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1610, с. 435).

Місце і дата написання – орієнтовно за змістом.

«Beilage zur Allgemeinen Zeitung» – науковий додаток до щоденної німецької газети «Allgemeinen Zeitung». У листі йдеться про цього видання за 1897 рік, написаний І.Франком для ЗНТШ (1898, т. ХXI, с. 47 – 54).

…за з’їзд орієнталістів… І.Франка про 2-й конгрес орієнталістів, який відбувся у Парижі 6 вересня 1897 року, була надрукована у ЛНВ, 1898, т. 1, с. 14 – 16.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 83.