Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.12.1897 р. До Ф. Вовка

Скала над Збручем Скала над Збручом,
13(25).ХІІ.1897

Варіанти тексту

Високоповажний Добродію!

Спішу Вам відповісти. Я просив Вас з самого початку удаватись у всяких друкарських справах безпосередньо до Беднарського і тепер повторюю свою прозьбу просьбу. Я не можу вести контролі контролю всіх видань Товариства, бо мусів би перейти на посаду метранпажа при друкарні попросту. Удаватись до мене, значить безпотрібно прожигати час, бо я мушу знову при нагоді про се написати (бо говорення до нічого) до друкарні.

От і тепер – я не можу не видячи скриптів Гнатюка (В. й його нема у Львові), нічого позитивного написати до друкарні. Правопись літер надлежить перевести, але для сього треба було надписати се на скрипті, і се діло редактора. Коли не пізно, то напишіть Беднарському докладно, що там має бути поправлено.

A propos корект і всяких тих змін; коректа статі статті про археол[ьогічні] находки вийшла дуже тяжка, і сього не може бути надалі; подібні коректи часом більше як подвоюють кошти друку, і будьте ласкаві надалі присилати скрипти з проведеною редакторською роботою, а то потім плач в друкарні. Посилання нових корект, може би деяку коректу міг вести д.Павлик, що веде коректи при Товаристві, аби Вам не посилати. Не менш прошу, що без кінця затягає час. І ще a propos: абсолютно [мене] не числити – я, повторюю, не маю до того спромоги – все самому контролювати.

Франко проглянув словарець Мосори і каже, що його як є він ніяк не можна друкувати. Що до дальшого тому, то його б розуміється можна б почати по скінченню скінченні 1-го, але я боюсь, що І стільки буде в сумі начитувати, що чи зможе Товариство видавати зараз II на разі; се буде видно по зведенню рахунків, десь на весну. Тим часом, розуміється, можна лагодити матеріял матеріал. Але треба знати, що час – від мая до вересня – се час, коли всяка иньша інша робота в друкарні редукується ad minimum і все звертається до шкільних книжок; тож треба ладити або на осінь або на ранню весну.

Щодо статі статті до «Anthropologie», то я того погляду, як і писав Вам, що не шкодять тільки цілком короткі резюме з відкликами на свої видання; але в сім, як взагалі, я не мішаюсь, переконавшись що мої погляди й аргументи не мають щастя у Вас, я від початку зіставив цілу справу «Матеріялів Матеріалів» на Вашу волю і відвічальність. Про словар і числа «Зорі» я написав; що до статі статті про басків то довідаємось, як Борковський передасть теку «Віснику». А я однаково хиба хіба мусив би писати до нього.

Щодо українських справ, то я не був сам на з’їзді, а учасники вели цілу справу дуже секретно. Скільки знаю, обрано комитет і ухвалено з’їздитись щороку, взялися до збирання грошей і мають щось для сього, але якихось позитивних результатів се ж поки що не маємо. Наші спільні знайомі могли б Вам написати більше; я це і те що пишу, прошу заховати в повнім секреті, бо з того велику тайну роблять нащось.

Прийміть поздоровлення з Новим роком.

З глуб. поважанням

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1917.

Публікується вперше за автографом. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 20.12.1897 р.

Беднарський Кость – управитель друкарні НТШ.

Борковський Олександр (1841-1921) – публіцист і педагог, співзасновник «Просвіти». У 1886-1897 роках редактор часопису «Зоря».

Павлик Михайло (1853-1915) – письменник, публіцист, громадсько-політичний діяч Галичини, один із засновників Української Радикальної партії, її голова з 1899 року, дійсний член НТШ.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 147 – 148.