Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 06.1897 р. До О. Кониського

Поч. червня 1897 р.

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Яковлевич!

Якщо справді не сподіваєтесь нового матеріяла матеріала до біографії Шевченка, то справді може она вона у мене ще ліпше лежати, як у Вас; може з осени осені почнеться і друк, але напевне того не можна сказати.

Я не міг Вам того докладно означити, в котрім власне році вийде Ваша біографія Шевченка, бо того ніхто не знає.

Становище матеріальне Товариства настільки непевне, що певних далеких плянів планів не можна укладати. Виділ лише в принципі приняв прийняв плян план деяких видань, між іншими і біографії Шевченка, а на звістки в «Зорі» не покладайте значення.

Справа участи участі Товариства в ювилею ювілею по всяких короводах здається порішиться добре, себто Товариство в ювилею ювілею участь брати не буде. Напишіть мені докладно, будьте ласкаві, бо тут мене питають, яка то має бути вистава в Києві і чи правда, що ніби археольогічний археологічний з’їзд назначений на сей рік, бо я знаю, що мав відбутись 1899 р. З Галичини деякі мали б охоту їхати.

Вже вийшла XVII книжка «Записок», в ній Ваша хронольогія хронологія. XVIII книжку приготую до виїзду, вийшов також збірник секції природничої. От се наші новинки.

У нас по замкненю замкненні парляменту парламенту все притихло, лише між радикалами великий заколот з причини заяви Яросевича, що будь то радикали стоять на програмі социял соціал-демократів, на се радикали не годяться.

Будьте здоровенькі!

Щиро прихильний М. Гр.


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 125 – 126.

Лист написано Марією Грушевською, підпис – М.Грушевського. Подається за автографом (ЛНБ, ф. 11, № 3499/п.199).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 66 – 67.