Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 10 – поч. 11.1897 р. До І. Франка

Кін. жовтня – поч. листопада 1897 р. Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] п[ане] Доктор!

В Вашім меморіалі переважає мотив нарікання-мінорний, а воно має бути переважно в мажорі – просив би в тім напрямі його ще перейти. В наріканнях на критику дещо за різке – я означив. Зміст часописи треба б поспецифікувати дрібнійше дрібніше – з німець[кої] літератури тих і тих, з франц[узької] тих і тих, огляди діяльн[ості] тих і тих?

Про змагання до всеукраїнськости всеукраїнськості, про контакт. Чистоту мови – загальної всеукраїнського органа.

Про передплату промовити до почуття: обов’язок піддержати сей орган, бо Т[оварист]во не може на своїх плечах нести як «Зорю» (бо дорожчий); взагалі менше певности певності, а більше умовляння і в тоні гіднім.

Се мої гадки – візьміть під увагу й евентуально скористайте.

М. Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1626, с. 443).

Місце і дату написання листа встановлено приблизно за змістом.

В вашім меморіалі… – Йдеться про підготовку оголошення-проспекту видання «Літературно-наукового вісника», вміщеного згодом у газеті «Діло» 27 жовтня (8 листопада) 1897 року. Пізніше газета друкувала це оголошення ще кілька разів – 15 (3), 22 (10), 29 (17) листопада.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 83.