Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.06 – 20.07.1897 р. До І. Франка

Львів

Варіанти тексту

Високоповажн[ий] Добродію!

Довідавшись, що Ви хорі хворі, я збиравсь Вас відвідати вчора і передвчора, та дощ мені перешкодив.

Якщо Ви не виходите з дому, то я б хтів хотів Вас побачити і поступив би, але не в дощевий час, а хіба перед полуднем завтра, в неділю, о год. 11-й десь.

З глуб[оким] глиб[оким] поваж[анням] М. Г.


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – С.250. Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1610, с. 395).

Датується орієнтовно за місцем серед інших листів до І.Франка, з якими цей лист зброшуровано.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 81.