Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 18.06.1897 р. До О. Кониського

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Яковлевич!

Ніяка цокотуха поголосок не пускала, лише з київських газет було передруковано в «Ділі» звістки про археологічний з’їзд, історичну виставу в Києві, і я просив Вас про докладніші відомості, щоб евентуальне міг газетні вістки спростувати, але з Вашого листу не багато довідався. До мене тут звертались галичане, що хотіли б їхати на сі київські вистави, та нехай вже.

Оглядати київські древності між 5 – 10 липня я правдоподібно не приїду: час для мене дуже не пригідний тай користи користі з того я не сподіваюсь, три роки був я гласом вопіющим в пустині для України, досить вже з мене. Як бачу з імен Вами названих, будуть там референти більш пожадані, як я.

Я доперва на початку ст[арого] ст[илю] липня їду зі Львова: їду просто на Кавказ і в Києві задержусь ледве кілька годин, дуже втомлений, хтів хотів би вже раз спочити. Просив урльопу на зимовий семестр, але не дали.

Друкарня сильно зайнята тепер друкованєм друкуванням шкільних книжок і для того друк наукових видавництв по можности можливості здержаний і доперва восени буде можна посунути наукові видавництва сильно наперед. Літом будуть також іти ще книжки шкільні. Тепер друк «Жерел» майже закінчений. Крім того хотів би я, щоби в літі ще вийшли казки з Угорщини, зібрані Гнатюком і «Часопись правнича». На осінь зістаються том «Історичної бібліотеки», куди хочу дати крім «Гайдамаків» Антоновича ще дрібні статті про рухи селянські (Антоновича – про Гонту, Єфименкової про Турбаї, Ясинського про розрухи в Київщині). На дальший том піде «Коліївщина» Шульгина. Восени теж правдоподібно буде можна почати друк Вашої біографії Шевченка. На остатнім останнім засіданні Виділу Товариство на внесення Франка відкликало своїх відпоручників з ювілейного комітету.

Тим часом будьте здоровенькі!

Щиро прихильний М. Г.


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 134.

Лист написано Марією Грушевською, дописка (курсивом) – М.Грушевського. Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 69).

Місце написання – за змістом, приблизна дата – за змістом та на підставі помітки О.Кониського на листі: «18/20 – VI» – очевидно, дати одержання листа і написання відповіді на нього (за ст. ст.).

…звістки про археологічний з’їзд… – у дореволюційній Росії періодично проводилися з’їзди археологів; скликалися Московським археологічним товариством по черзі у різних містах країни. Під час таких з’їздів влаштовувалися спеціальні виставки, експонатами яких поповнювалися місцеві музеї. Виставка XI археологічного з’їзду, який відбувся у Києві 1899 року, стала базою для створення Київського історичного музею. Очевидно, у 1897 році, коли писався цей лист, у Києві відбувалися заходи з підготовки до майбутнього з’їзду.

На останнім засіданні Виділу… – «Записки НТШ» (1897, т.XIХ, кн. V) у рубриці «З Товариства», писали: «На засіданню засіданні 23 н. ст. червня… 2) Ухвалено не брати участи участі в сьвяткованю святкуванні 50-літнього ювилею ювілею знесеня знесення панщини і відродженя відродження галицьких русинів, що як показалось, має більш політичний характер» (с. 1).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 67.