Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 23.05.1897 р. До О. Кониського

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Яковлевич!

Кінець кінцем підписані будуть на відозві крім мене лише Labrak і Паньківський. Треба знати тутешню ситуацію. Коли Ви виступаєте проти відозв по-російськи, то я здержусь з їх друкованєм друкуванням, але не буду посилати української відозви до тих людей, які не будуть і читати, побачивши, що відозва українська, а їх хіба мало? Папір не може бути дуже грубий з причин технічних – поясню Вам се потім. На сім тижні відозва буде готова.

У нас діються несотворені річи речі. Поляки вішають образ Франка і змовляються, як кажуть, бити. Русини знов гніваються на нього за передмову до польського перекладу єго його оповідань. Романчук вструхнув на него нього громоносну статтю в «Ділі», порівнявши з «Крашанкою» Куліша.

Ще одна неприємність: консолідований Комітет виборчий (він, здається, останеться і на дальше сталим органом політичним) взяв ініціативу до святкування 50-ліття знесення панщини з р. 1848 і візвав до участи участі товариства народовецькі і тверді крім політичних і редакцій.

Буде запрошено до участи участі і Товариство Шевченка, вчера вчора була о тім бесіда і на виділі. Я хоч уважаю консолідацію в політиці корисною для народовців, одначе не хтів хотів би, аби наше Товариство якусь участь в ній брало. Правда, що спільне святкуванє святкування випаде дуже гарно, а скрайних москвофілів в комітеті (зложенім з відпоручників товариств) певно не буде, одначе все одно неприємно. Все се я казав на виділі, та ніхто мене не попер (Франка не було). Дійсно, більшість членів знов би обурилась на виділ, якби він не взяв участи участі, і знову б почались давнійші давніші бучі в Т[оварист]ві, тай він сам не відважиться на се. Я міг би зректися головства, але се мабуть більше б пошкодило Товариству, як помогло, щонайбільше хиба хіба не піти на се засіданє засідання виділа, коли ся справа буде рішатись. Гай-гай, тяжко воно буває часом, дуже тяжко нести а шкода покинуть.

Біографію Шевченка ледве чи сього року можна буде почати друковати друкувати. Аби не переписувати «Другого заслання», візьміть собі сю книжку «Записок», ще одну, тай спокій. Ага, коли життєпис Шевченка буде містити 40 аркушів, то мусить вийти в двох томах.

А чи не могли б Ви, з огляду, що однаково є час, звернути увагу на самі писання Шевченка.

Ну, будьте здорові! Покищо досить.

Щиро прих[ильний] М.Гр.


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 129, 131.

Лист написано Марією Грушевською, дописка – М.Грушевського. Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 66).

На листі запис О.Кониського про дату отримання листа: «11/23 – V». Місце і рік написання встановлено за змістом.

…за передмову до польського перекладу єго його оповідань. – Йдеться про авторську передмову І.Франка «» до збірки «Obrazki galicyjskie» (Львів, 1897).

Романчук вструхнув на него нього громоносну статтю в «Ділі»… – «Смутна поява» – Діло, 13 травня 1897 року.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 65.