Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

8.12.1897 р. До О. Кониського

Львів 26/ХІ (8/ХІІ).97

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Яковлевич!

Дуже я урадувався, діставши вечер (вчера вчора) Вашу картку, бо чув про Вашу тяжку хоробу хворобу. Добре, щосьте вискочили щасливо, а прийде весна будете цілком здорові.

Біографії Шевченка видруковано чотири аркуші, казав я післати послати їх Вам сьогодня сьогодні. Складанє Складання перервано на тиждень, бо треба скоро складати «Вістник» «Вісник», але як бачите, робота йде скоро і книжка буде готова при кінці січня. Власне для того треба би полагодити справу ілюстраций ілюстрацій; я писав Вам про се, але Ви були нездорові. Тепер, коли сила, напишіть докладно, які образки прийдуть до сього тома, чи з клішів вже виданих в «Зорі», чи мають бути зроблені нові, в тім разі прошу Вас прислати заздалегідь фотографії, чи що; з чого мають бути зроблені, при тім означити, що має йти на осібні листки, а що в текст. В сій книжці певно сього буде не багато, тож не трудно буде Вам се зробити. Може хотіли б Ви якого специяльного спеціального кольору окладинку обкладинку, то напишіть. Від себе я поручив, щоб книжка виглядала можливо гарно; 200 примірників казав зробити на папері «Зорі», а 500 на звичайнім. Коректу веде Павлик, звертаючись до мене при непевностях. Справді, хоть хоч зрідка, а приходять деякі недокладності в манускрипті, котрі полагоджую «по крайнему моему разумѣнію».

Був дуже занятий зайнятий «Вістником» «Вісником», але приїхав тому тиждень Маковей, перейняв на себе друкарняну роботу і мені тепер лекше легше. Перша книжка вийде за два тижні, материял матеріал готовий, нема ще тільки дописи допису Владики: як не поспіє на сю, піде на другу, але ліпше було б якби поспів. З белетристики пішло: моє історично-різдвяне оповіданє оповідання, новелі новели Кобилянської і Маковея, вірші Франка, Уляни Кравченко, Граба (кілька перекладів); Ваша статистична стаття, наукова хроніка – суха, але нехай, літературні статті Франка, Маковея і моя. Сю книжку прийшлось уложити нашвидку, бо від «Зорі» ми нічого не дістали, а матеріалу не було часу призбирати, спішились видати книжку завчасу; проте книжка не буде лиха (напишіть по щирості, як покажеться вона Вам і іншим землякам). На дальше матеріал поволі злазиться. Стоїть не рішене питання, що робити з переданою з «Зорі» повістею Нечуя «Старі гультаї», надруковану вже в «Складці», чи варто після того друкувати його в «Вістнику» «Віснику». Дуже пожадані короткі бібліографічні вістки про українські книжки, надруковані в Росії і ширші критичні статті про новини нашої літератури або цілу письменську діяльність того чи іншого літерата; але щодо таких більших студій треба наперед порозумітись з редакцією, щоб не стрілись.

Маковея хотіли взяти до «Народної часописи» і до «Руслана», але ми умовились, щоби він не вступав до ніякої іншої редакції, а пильнував «Вістника» «Вісника». «Діло», між нами кажучи, у великих грошових клопотах і не знає, як з них вийти. «Руслан» з новим роком хто знає чи не пропаде по упадку Баденього. Взагалі в політиці можна сподіватись значних перемін, навіть може і для русинів.

Ну буду тим часом, жінка утомилась писати. Від неї поклін.

Будьте здоровенькі і дужі!

Щиро прихильний М.Гр.

Із Львова хочу виїхати 5(17)/XIІ до Скали (Скала над Збручом). З Пелехиним далі йде переписка.


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 127 – 128.

Лист написано Марією Грушевською, дописка – М.Грушевського. Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 60).

Місце написання – орієнтовно за змістом.

…пішло моє історично-різдвяне оповіданє оповідання– Оповідання М.Грушевського «Ясновельможний сват».

Ваша статистична стаття… – Стаття О.Кониського «Обшир і людність України російської» у першому номері ЛНВ, с. 1 – 8.

…повістею Нечуя «Старі гультаї», надруковану вже в «Складці» – А саме, у випуску альманаха «Складка» за 1897 рік (СПб.), с. 38 – 82.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 68 – 69.