Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.06 – 12.08.1897 р. До І. Франка

Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Добродію!

Може ви схотіли б використати отсе: «Журнал Министерства Нар[одного] Просв[ещения]» 1897, кн. 4, рецензія Н.Марра на «The Barlaam and Josaphat legend in the ancient Georgian and Armenian literatures» by F.C.Conybeare (Folklore, London, 1896, VII, ст. 101 – 142).

Про працю саму Марр каже лише, що для грузинської версії вона нічого нового не дає, що до вірменської (більшу частину її К[онібір] дає в перекладі), то К[онібір] уважає не перекладом з грецького, а скорочення редакції близької до грецького орігінала оригінала; уважаючи на сирізми, він думає що ся версія перекладена з сирийського сирійського.

Марр не признає значіння значення сирізмів. Він думає, що в к[інці] XII або на поч[атку] XIII в. Асад переклав, може з скороченнями з якоїсь мови «Повість про Варлаама і Йоасафа»; з нього на поч[атку] XV в. Григорий Хлатский зробив скорочення – се теперішня редакція.

Приписка з іменем Асада видана в «Зап[исках] Вост[очного] отд[еления]», V. 21.3. Від остаточних виводів М[арр] здержується, доки буде відома ширша версія повісти повісті, яку найшов в Ечміадзіні св[ященник] Мосисян («Зап[иски] Вост[очного] отд[еления] X. 21.Х).

З глуб[оким] глиб[оким] пов[ажанням] М.Гр.

Щоб я міг пустити Варлаама в т. XIХ (а мені б сього хотілось), треба, щоб в друкарні він був на початку вересня н. с. з кінцем своїм. Писніть мені записку, чи се може бути напевно, і кілько скільки його буде.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1626, с. 115 – 116).

Датується орієнтовно за змістом та за місцем серед інших листів до І.Франка, з якими цей лист зброшуровано.

При підготовці дисертації до друку І.Франко врахував інформацію, подану в цьому листі. У кінці VI розділу своєї праці : «Ласкавій увазі проф.Грушевського завдячую подання змісту рецензії М.Марра…» [Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. Т.30. – К. – 1981. – С.485].

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 81 – 82.