Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1897 р. До О. Кониського

Січень 1897 р. Львів

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Яковлевич!

Лежучи в ліжку, бо хорий хворий, диктую жінці лист до Вас, бо нема часу з ним гаятись. Отвертий лист Ваш до мене застав я, вернувшись нині до Львова, і не знаю, що з ним уробити, раз – що він писаний давно, і по нім Ви вже писали інші листи, друге – лист сей уважає аранжером цілої справи Романчука, тимчасом, скільки знаю, він ним абсолютно не був, пристав до справи, думаю, тому лише, що мусів з свого становища. Подумавши отже звертаю сей лист до Вас, аби Ви, як що схочете вивести на яв початкові заміри основателів товариства, зробили се не адресуючи своєї полеміки до якоїсь певної особи з опозиції, ані адресуючи самого листу до мене, бо я скінчивши XIV том «Записок», не маю нічо нічого до роботи з виділом. Зауважу одначе, що на мою думку найвідповіднійша найвідповідніша дорога для Ваших роз’яснень, надрукувати їх, якщо уважаєте відповідним, в якійсь непартійній часописі, н[а]пр[иклад] в «Зорі», але на се вже нема часу до зборів, а знов з недрукованого листу Вашого виділ хто знає чи буде мати яку користь.

Заява солідарности солідарності може мати своє значінє значення, одначе як буде скільки-небудь значне число підписів, хто має сталий псевдонім, най ним і підпишеться. Стилізувати треба б коротко н[а]пр[иклад]: «Ми низше нижче підписані українські співробітники Записок (або: наук[ового] вид[ання] Тов[ариства]) заявляємо свою солідарність з проф. М.Груш[евським] і з єго його виреченням…


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 126.

Лист написано Марією Грушевською, закінчення не збереглося.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 65).

Місце і приблизний час написання – орієнтовно за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 60 – 61.