Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

08.1897 р. До І. Франка

Серпень 1897 р. Львів

В[исоко]п[оважаний] п[ане] Доктор!

Посилаю Вам брошури. Прошу мене ласкаво повідомити, чи може «Варлаам і Йоасаф» поспіти на кн. XIX Записок, себто до 1.IX н. с. початись друком. Прошу дати знати теж про рецензії, які п[ан] Доктор був ласкав на себе взяти.

З глиб[оким] пов[ажанням] М.Грушевський


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – С.250. Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 131).

Датується орієнтовно за змістом.

У листі йдеться про останній розділ дослідження І.Франка «…», який був надрукований у ЗНТШ, 1897, т. XX, кн. 6.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 82.