Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.05.1897 р. До М. Грушевського

Париж 85, Bd Port-Royal, Paris
12 мая 97

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію,

Вибачте будьте ласкави ласкаві! Оце ж іменно через те що Волод. Боніф. вже тута я й не одписав Вам у свій час… Не бачившись 18 год – чимало є про що побалакати, а окрім того й пійти піти де куди і т.і. Адреса В[олодимира] Б[оніфатійовича] така: Hotel Medicis, 56, rue Monsieur-le-prince. Paris. Буде ще він тута тижнів зо два, а упісля не заїздивши до Львова, поїде навпростець до Київа Києва. З Вами ж має надію побачитись як Ви їхатиме на вакації додому.

З приїздом В.Б. моя справа з «Матеріалами» посувається, тепер зроблю усе щоб скінчити швидше. Біда тільки з земляками дають мені матеріали писані по московському а вважаючи на те що перекладати я мушу сам і допомогти мені нікому і на се часу теж треба.

Що до Кордубиної праці, то мені дуже хотілось би мати її до своїх «Матеріалів» і за для неї я охоче посунувсь би з дечім з того що у мене є наприклад з дуже цікавими «Гутірками про коронацію» Дикаріва, котрі я маю і котрі більше ідуть до фольклору.

Узагалі знов таки кажу Вам що застерігши собі тільки те що йде до етнографії propre ment dit, як то напр. звичаї, народ[ний] календар і т.і. я охоче б зрікся усього фольклору, котрий би увесь і виключно йшов до «Етнографич[ного] Збірника», або у pendant до моїх «Матеріалів»: до «Матеріалів до української народної словесності».

Таким робом замість «Етногр[афічного] Збір[ника]» було б 2 паралельних видання: «Матеріали до української етнольогії етнології» і «Матеріали до укр[аїнського] фольклору». «Записки» зробились би виданнєм виданням тільки історичним і філологичним філологічним, з загальною бібліографією, а природничо-математична секція мала б собі окрімне окреме виданє видання. Такий поділ здається мені і найбільше логічним логичним і найбільш корисним з погляду обміну.

Ширше не знаю що Вам сказати про поділ праці, здається що це досить ясно. Балакав я се і з Волод[имиром] Боніф[атійовичем] і він зовсім згоджується зі мною і каже що так було б краще і користнійше корисніше.

Так от же як що схочете взяти Кордубину працю до мого збірника, то скажіть мені найперше чи вона вже викінчена чи ще треба чекати на малюнки. Як що вона викінчена то можна її умістити викинувши що небудь з того що у мене є. (Мені здається що у мене матеріалів далеко більше ніж на том у 12 аркушів друку). У такому разі може б мені сю Кордубину працю трохи переглянути, бо може я міг би додати до неї кілька приміток.

Потім мені ще хотілось би знати як Ви думаєте про можливості другого тому моїх «Матеріалів»? Чи можна рахувати так щоб випустити його у кінці цього року, чи вже прийдеться обмежитись одним томом на сей рік? 12 аркушів друк се не бо-зна яка товщина… Таких би не гріх видати хоч 2-оє на рік. Як-би Шухевич справді дав свою працю (Вол[одимир] Бон[іфатійович] каже мені що він працював чимало задля гр.Дідушицького – то він мусить мати добрі малюнки), то воно незабаром можна б було узятися і до другого.

За малюнки не турбуйтесь… Я сподіваюсь що вони не перейдуть за 200 ринських а то й не дойдуть. Щодо малюнків до київських стоянок, то мабуть прийдеться окрім 1 або 2-х фототіпичних фототипічних обмежитись цинкографіями, а се не багато коштує.

«La Melúsine» Вам вже послала, Богишичові «Етногр[афічний] Збірник» я дав і він казав мені що написав вже й до Загребу і до Білграду. За те ж що молоде товариство мусить мати свою амбіцію що до обміну то се так, але скількі скільки мені відомо завше вже ведеться так що молодші товариства перші звертаються у такому разі до старійших старіших, принаймні тут так ведеться.

Ну поки що бувайте здоровенькі. В.Б. дуже Вам кланяється. Оце треба знов бігти до його – поїдемо у Soc[iete] d’Anthropologie дивитись колекції.

Дуже Вам прихильний

Хв.Вовк


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, оп. 1, од. зб. 389, с.382.

Друкується вперше за автографом. Лист є відповіддю на лист М. Грушевського від 9.04.1897 р. М. Грушевський відповів на цей лист 24.05.1897 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 135 – 136.