Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

58. Риків

Михайло Грушевський

Кор[оль] Жиґимонт Авґуст позволяв сину риківського війта Стецьку збудувати церкву в с. й надає йому сю парафію. 5 мая 1567 p.

Super poponatum villae Rikow priuilegium originale.

Sigismundus Augustus, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae etс. dominus et haeres. Significamus praesentibus literis nostris quorum interest universis, quod nos habentes rationem operae et laboris prouidi Michalkonis, in villa nostra Rikow ad praefecturam Samboriensem pertinenti sculteli, quos in excolenda el locanda de noua radice villa eadem nostra Rykow sedulo praestitit et impendit, et ad hue praestare et impendere non cessat, volentes quoque, ut non solum ille, sed et filius ipsius Steczko fructum et utilitatem eorum laborum ipsius percipiat, volentes praeterea commoditati subditorum nostrorum eiusdem villae colonorum rittus graeci hoc in passu consulere, ut eo facilius et commodius villam eandem nostram incollant, admittendum duximus, uti quidem admittimus praesentibus praenominato Steczkoni eiusdem Michalkonis sculteti filio, ut ille in eadem villa nostra Rykow synagogam seu ecclesiam ritus graeci in loco, qui potissimum ad id idoneus illi videbitur, extruat, atque in eadem ecclesiae seu synagoga per eum extruenda ipsum in poponem cum omnibus praerogatiuis, ad popones rittus graeci more aliarum ecclesiarum eiusdem ritus in aliis villis nostris pertinentibus, iam ex nunc constituimus.

Et ut idem Steczko eidem poponatui diligentius et acuratius in administrandis caeremoniis intendat, admittimus et concedimus illi, ut ipse sibi pro eodem poponatu unum laneum agri ac prata secundum proportionem eiusdem lanei agri in eo loco, ubi id sine damno nostro et aliorum subditorum nostrorum, extirparet eaque cum suis successoribus ad eundem poponatum eodem iure, quemadmodum alii popones in aliis villis nostris, teneat et possideat lemporibus perpetuis.

Quem quidem poponatum ipse Steczko et sui successores cum omnibus praerogatiuis, dationibus et contributionibus et oneribus, idque cum omni iure, dominio et proprietate tenebit habebit et possidebit perpetuis temporibus, prout alii popones in aliis villis nostris poponatibus suis utuntur illaque tenent et possident. De quo nihilominus poponatu seu laneo agri per eum extirpando ipse Steczko et sui succesores nobis et successoribus nostris dationes, census, tributa aliaque onera more aliorum poponum in praefectura samboriensi existentium soluere ac pendere tenebitur, iuribus etiam nostris regalibus ibidem semper manentibus saluis. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum.

Datum Piotrcouiae in conuentu generali regni feria secunda post dominicam rogationem proxima anno Domini, millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, regni vero nostri trigesimo octauo. Relatio reuerendi Petri Miszkowski, regni Poloniae vicecanc[ellarii], decani crac[oviensis], gnesnen[sis], plocen[sis], lancicien[sis]que praep[osi]t[i]. Petrus Myszkowski regni Poloniae vicecancellarius (л. 452 – 453).


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 64 – 65.