Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

36. Лопушанка Лехнова

Михайло Грушевський

Кор[олева] Ізабела поручає Олехну Стебницькому осадити село на р. Лопушній і надає в нім війтівство йому. 31 марта 1556 p.

Кор[оль] Жиґимонт Август потверджує сю грамоту і при тім позволяє війту виставити церкву та надає йому сю парафію. 4 липня 1558 р.

Scultetia cum poponatu villae Lopusanka Lechnowa.

Sigismundus Augustus, Dei gratia rex Poloniae etс. Significamus tenore praesentium quorum interest universis et singulis, exhibitas nobis esse literas pargameneas serenissimae principis dominae Isabellae, Vngariae etс. reginae, sororis nostrae charissimae titulo, manus subscriptione ac sigillo munitas, integras et nulli vicio obnoxias, locationi villae Stebnik de noua radice circa fluuium dictum Lopuszny inter villas Chasczow et Michnowicz defluentem prouido Olechnoni Stebniczki admissam in se continentes, suppicatumque pro parte Olechnonis Lopuszenski, vt eas approbare, ratiticare et contirmare dignaremur. Quarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:

Isabella, Dei gratia regina Ungariae, Dalmatiae, Croatiae etс. Significamus tenore praesentium quorum interest universis, quia nos cupientes bonorum nostrorum samboriensium meliorem conditionem et amplificationem facere postque edoctae essemus, quod circa fluuium Lopuszny in eo capitaneatu Samboriensi commode una villa locari et extirpari possit, propterea earn ipsam villam circa dictum fluuium Lopuszni de nouo locandam duximus. Sed quia, non aliqua re alia magis quam bonorum scultetorum diligentia ac industria, praecipue autem in hoc ipso capitaneatu Samboriensi villae locari sint solitae, proinde habentes comendatam probitatem et industriam prouidi Olechno Stebniczki, commissimus eidem et facultatem omnimodam dedimus prout committimus et facultatem damus praesentibus literis nostris villam unam de nouo radice Stebnik circa fluuium dictum Lopuszny, inter villas Chasczow et Michnowiecz defluentem, in loco deserto et vacuo absque tamen praeiudicio et incommoditate aliarum villarum adiacentium locare et homines siue colonos ad libertatem vocare, qui a censibus, datiis et laboribus ac aliis omnibus oneribus gaudebunt libertate iuxta praescriptum iuris consuetudinis valachicae, expirata autem libertate labores, census, dalias et contributiones soluent et alia onera obibunt secundum consuetudinem seu ius Valachicum more aliorum incolarum, in villis capitaneatus Samboriensi locari solitorum et in eodem iure valachico existentium, quo etiam iure tarn in libertate, quam aliis omnibus oneribus hanc villam nouiter locandam et Stebnik cognominandam gaudere volumus perpetuis temporibus.

Vt autem Olechno dictus Stebniczki locationi huiusmodi villae diligenlius et acuratius intendat, eidem et ipsius legittimis successoribus vendidimus et per praesentes vendimus in eadem villa Stebnik per aeum locanda scultetiam als kniasthwo pro septuaginta flor[enis] pecc[uniae] monete et numeri polonicalium, in quemlibet florenum per triginta grossos computando. Quam summam eisdem et ipsius legittimis successoribus in eadem scultetia inscribimus praesentibus literis nostris. Porro ut magis sollicitus sit et propensior reddatur circa locationem eius villae, damus eidem et ad hanc ipsam scultetiam adiungimus duas areas integras in ea ipsa villa, tertiam vero in campo siue silua et de donationibus nostris tertiam partem post expiratam libertatem. Ratione cuius tertiae partis donationum iste idem scultetus tenebitur nobis et nostris successoribus pro statione annuatim soluere florenos duos.

Coloni vero villae locandae praefatae singilatim tenebuntur ipsi Olechno Stebniczki sculteto et eius legittimis successoribus post expiratam libertatem annuatim vnum diem arare, alterum metere et tertium falcastrare tortasque et alias res iuxta aliarum villarum valachicarum consuetudinem dare, prestare annis singulis erunt obligati. Insuper admittimus eidem Olechno Stebniczki in dicto fluuio Lopuszny molendinum extruere, de quo ipse et eorum successores emolumenta percipient more aliorum scultetorum iuris valachici, per ipsum Olechno Stebniczki et eius legittimos successores scultetiam ipsam ac molendinum extruendum tenenda emolumentaque percipienda in praefata summa cum omnibus et singulis fructibus, prouentibus et obuentionibus generaliter universis, nee non agris, pratis, campis, hortis, areis, tortis, hominum laboribus, scultetis prestari solitis et aliis ad dictam scultetiam pertinentibus, nullis exceptis, iure aliorum scultetorum valachicorum habenda quiette et pacifice possidenda et in usus beneplacitos conuertenda, nostro tamen vel successorum nostrorum consensu ad id accedente.

De qua quidem scultelia ipse Olechno Stebniczki et eius successores tempore bellice expeditionis tenebitur secundum mandatum nostrum vel capitaneorum nostrorum samboriensium seruitia obire et alia omnia onera iuxta consuetudinem et debitum aliorum scultetorum valachicorum, iusque supremum regium, quod nobis et successoribus nostris in eadem scultetia saluum et illesum reseruamus, praestare, harum testimonio literarum quibus sigillum nostrum et subscription[i] manus est appensum.

Datum Leopoli feria secunda post dominicam Palmarum anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto. Isabella regina.

Nos itaque Sigismundus Augustus rex praenominatus supplicationi praedictae benigne annuentes, literas preinsertas et omnia in eis contenta approbamus, confirmamus et ratifficamus praesentibus literis nostris, decernentes easdem robur debitae et perpetuae firmitatis habituras. Damus illi insuper potestatem tabernae in fundo villae eiusdem extruendae ac more aliorum scultetorum cum omnibus illius redditibus tenendae ac possidendae.

Adducti praeterea supplicationibus certorum consiliariorum nostrorum, pro praenominalo Olechno Lopuszenski sculteto apud nos interpositis, illi admissimus, vti quidem admittimus literis hisce nostris extruere atque statuere ecclesiam rutenicam in eadem villa nouiter locata, ac ad eandem ecclesiam adscribimus terrae incultae unum laneum, per eundem Olechno scultetum extirpandum, ecclesiamque huiusmodi cum agro ac omnibus ad earn pertinentibus per prefatum Olechno Lopuszenski poponem et illius successores legittimos una cum poponatu, in quantum ad hoc munus idonei fuerint, tenendam, habendam, pacifice et quiete possidendam more aliorum poponum in eodem capitaneatu Samboriensi consistentium. In cuius rei fidem et euidentius testimonium, sigillum nostrum praesentibus literis appensum est.

Datum in Crassnysthaw die quarto mensis iulii anno Domini millesimo quingentesimo quinquagessimo octauo, regni vero nostri anno vigessimo nono. Relatio reverendi in Christo patris domini Ioannis Przerembski nominati episcopi chelmensis et r[egni] Poloniae vicecancel[larii]. Ioannes Przerembski, r[egni] P[oloniae] vicecancellarius (л. 356 v. – 358).


Примітки

Лопушанка Лехнова – тепер с. Турківського р-ну Львівської обл.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 45 – 47.