Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1-й квартал 2019 р.

31.03.2019 Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Н.Е.Бранденбург. Об аборигенах Киевского края» (1904 р.).

Праця д[обродія] Спіцина передовсім дуже цінна старанним зводом матеріалу для цілої території від Кубані до Бессарабії.

Більше інформації…

29.03.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Систематическое описание рукописей московской синодальной (патриаршей) библиотеки» (1896 р.)

Рукописи розложено в порядку систематичнім – Святе Письмо, письма св[ятих] отців, книги богослужебні, канонічні, історичні, збірники, література класична, дипломи і листи.

Більше інформації…

27.03.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Спустошене життя» (1907 р.).

Таке спустошення життя, подавлення народної, громадської стихії і незмірний упадок всіх сил – економічних, культурних, всякої творчої енергії – характеризує всю землю нашу.

Більше інформації…

25.03.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Перемишль» (1910 р.).

Перемишль – се останнє велике українське місто на заході, передова твердиня української землі на границі з поляками.

Більше інформації…

23.03.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Д-р Остап Терлецький» (1902 р.).

На сей раз понесла втрату історично-філософічна секція нашого Товариства. Не стало одного з нечисленних її членів-істориків – д-ра Остапа Терлецького.

Більше інформації…

21.03.2019 Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Die Heimat der Indogermanen» (1903 р.).

Автор виступає з своєю теорією індоєвропейської правітчини: вона лежала в Північно-Західній Європі, займаючи побережжя й острови Балтійського і Північного моря.

Більше інформації…

19.03.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А.С.Уварова» (1896 р.)

Четвертим томом, виданим вже після смерті укладчика, закінчився монументальний опис знаменитої збірки рукописей графа Уварова.

Більше інформації…

17.03.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Повернення Холмщини» (1907 р.).

Ми певні, що народні маси Холмщини, увільнені від всякої адміністративної опіки, поставлені в добрі обставини для свого економічного, культурного й національного життя, проявлять наново життєві сили.

Більше інформації…

15.03.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Чернігів» (1910 р.).

Чернігів – стара столиця українського Задніпров’я. У найдавніших згадках літописця виступає він найважнішим містом на Задніпров’ї ще в початках X віку, тому тисяча літ.

Більше інформації…

13.03.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Пам’яті Олександра Лазаревського» (1902 р.).

Покійник належав до чільних репрезентантів того наукового руху, що, почавшись з оживленням українофільства з кінцем 1850-х pp., кладе властиві підвалини для наукової історіографії України-Русі.

Більше інформації…

11.03.2019 Нова стаття з археології

Опубліковано статтю «Київські мініатюри при Трірській псалтирі» (1902 р.).

Хто могли бути та Ґертруда і той Петро, її син? – Ярополк-Петро Ізяславич, син Ізяслава Ярославича київського, і його мати Ґертруда, жінка Ізяслава, сестра польського князя Казимира.

Більше інформації…

9.03.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Подольские архипастыри» (1896 р.)

На жаль, так ніби ясно та виразно поставлена задача далеко не виконана в отсім «ювілейнім збірнику». Обсяг та вартість праці, що лежить перед нами, далеко не відповідає наміченій тут меті.

Більше інформації…

7.03.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Геть з рутенством!» (1907 р.).

Часи того рутенського малодушія минули безповоротно, і хто хоче йти з тим новим свобідним народом, повинен відтрястися з старих традицій того невільничого життя.

Більше інформації…

5.03.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Ржищів» (1910 р.).

В гарній затишній долині над Дніпром притулився Ржищів і коло нього монастир, заснований українськими панами Вороничами незадовго перед Хмельниччиною.

Більше інформації…

3.03.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Мих[айло] Сухомлінов – Ів[ан] Жданов» (1902 р.).

Літом минувшого [1901] року Петербурзька академія наук понесла майже в однім часі дві страти: 8 липня с[тарого] ст[илю] умер академік Сухомлінов, а 11 липня – академік Жданов.

Більше інформації…

1.03.2019 Нова стаття з археології

Опубліковано «Огляд праць Н.Кондакова з історії староруської штуки» (1900 р.).

Як то часто буває в науці російській, він очевидно – несвідомо для себе мішає поняття етнографічне і поняття політичне – старинності з території теперішньої Росії.

Більше інформації…

27.02.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Празднование столетия Подольской епархии» (1896 р.).

Книжка ся представляє з себе офіційний збірник з напрямом релігійного й політичного «объединения».

Більше інформації…

25.02.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Крашаночка» (1907 р.).

Чи життя й запал, які чуємо в наших грудях, не маленькі тільки іскрини великого огню, що тліє під попелом в грудях народу?

Більше інформації…

23.02.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Аскольдова могила» (1910 р.).

Се була перша звістка, яку знайшли літописці наші і записали «звідки пішла Руська земля». Руською землею за тих часів звалася саме Україна.

Більше інформації…

21.02.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Ізидор Шараневич» (1902 р.).

Найбільше болячою, близькою для нас утратою була смерть заслуженого галицького історика д-ра Ізидора Шараневича – покійник попрощався з світом вночі під 21 падолиста (4 грудня).

Більше інформації…

19.02.2019 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet» (1903 р.).

В аргументацію проф[есора] Коссіни не буду входити – праця його має інтерес методологічний, і то негативний.

Більше інформації…

17.02.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Писання Трохима Зіньківського» (1896 р.).

Другий том писань Зіньківського містить в собі статті публіцистично-наукові. Лише частина їх була приготована автором до друку і видрукувана ще за життя його.

Більше інформації…

15.02.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Польський законопроект автономії й українці» (1907 р.).

Та поляки і росіяни однаково стоять на історично-централістичнім своїм становищі і розмежовують сфери володіння двох державних, привілейованих народів – російського і польського.

Більше інформації…

13.02.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Львів» (1910 р.).

Львів став значним городом тільки в ХІІІ віці, тому 600 літ, та й недовго перед тим став городом: своє ім’я одержав він на честь князя Льва.

Більше інформації…

11.02.2019 Нова науково-організаційна стаття

Публікуємо статтю «В обороні правди» (1913 р.).

Проф. Грушевського вибрали Польська і Чеська академії наук своїм членом, Російська академія нагороджувала його праці почесними преміями.

Більше інформації…

9.02.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Матвій Симонів (Номис)» (1901 р.).

На порозі нового століття помандрував в далеку дорогу Нестор української етнографії, один з найбільш типових репрезентантів старого українофільства – Матвій Симонів.

Більше інформації…

7.02.2019 Нова стаття з археології

Опублікована стаття «Печатки з околиць Галича» (1900 р.).

Хочу тепер опублікувати ще три звісні мені – знайдені в околицях Галича (на долучених рисунках їх великість побільшена менш-більш удвоє).

Більше інформації…

5.02.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Васильчиков. Семейство Разумовских, т. 5» (1896 р.).

З т. III розпочалась біографія Андрія Кириловича, третього сина гетьмана, російського дипломата, якого автор характеризує як «цілковите втілення космополітизму».

Більше інформації…

3.02.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» завершуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «7. Працювати і вдосконалювати мову».

Маємо кілька відмін правописі. Кожда з них має своє добре й своє лихе. Кождий може держаться тої, яка йому миліша, і можуть вони преспокійно жити поруч якийсь час.

Більше інформації…

31.01.2019 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо замітку «Іще до «Чуда св. Климента Папи Римського (1905 р.).

Д-р Франко, одначе, не годиться уважати ширшу «Похвалу розширенням «Чуда», а противно уважає «Чудо» покороченим витягом з «Похвали».

Більше інформації…

29.01.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Олегова могила» (1910 р.).

Отсе місце під Овручем люди називають Олеговою могилою, кажуть, що там поховано князя Олега, брата Володимира Святого (того, що нашу землю охрестив).

Більше інформації…

27.01.2019 Нова науково-організаційна стаття

Публікуємо записку, предложену археографічній комісії в справі видання корпусу матеріалів до історії козаччини (1905 р.).

Корпус сей мав би обняти час головно від останньої чверті XVI в. почавши й кінчаючи серединою XVIII в. Він має зібрати матеріал не тільки для зверхньої, воєнної і дипломатичної історії козаччини.

Більше інформації…

25.01.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Пам’яті Олександра Кониського» (1900 р.).

29 падолиста (12 грудня) 1900 р. по довгім хоруванні заснув навіки, на 65-м році життя один з визначніших українських діячів XIX ст. Олександр Кониський.

Більше інформації…

23.01.2019 Нова стаття з археології

Опублікована стаття «Ковтки «київського типу» у сучасних кавказців» (1900 р.).

Серед різнорідних варіацій ажурних ковтків староруських находок можемо вказати типи й досить зближені до сього кавказького ковтка.

Більше інформації…

21.01.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель» (1896 р.).

Він має немалу цікавість щодо сучасного культурно-літературного життя Слов’янщини, але для нас спеціально не дає нічого – на Русі Угорській і в Галичині Срезневський був дуже недовго.

Більше інформації…

19.01.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «6. Потреба національного єднання».

Не можемо замикатися в такі тісні провінціальні критерії, бо неминуче розіб’ємо сю велику українську землю на частки, з котрих кожда матиме свою окремішню мову.

Більше інформації…

17.01.2019 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «М.Г.Халанский. К истории поэтических сказаний об Олеге вещем, І-ІІІ» (1904 р.).

Друга кардинальна хиба – що автор бачить в сих пізніх оповіданнях народну традицію, епос, ігноруючи можливість (дуже широку) комбінацій книжника.

Більше інформації…

15.01.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Болди» (1910 р.).

Давніше думали, що ті печери в Бубнищі не знати як давні; але тепер можна сказати, що вони вже вирубані за часів історичних, як українці жили в тутешніх краях.

Більше інформації…

13.01.2019 Нова науково-організаційна стаття

Публікуємо виступ на звичайних загальних зборах наукового товариства ім. Шевченка 19 цвітня 1905 p.

Наукове товариство імені Шевченка ще раз обернуло своє колесо. Тяжке те колесо, і немало значить один оборот його.

Більше інформації…

11.01.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Петро Лашкарьов» (1900 р.).

На Київський з’їзд 1874 p. він предложив ширший реферат – «Київська архітектура X–XII в.», що досі зістається головною, підставовою працею для давньої української архітектури.

Більше інформації…

9.01.2019 Нова стаття з археології

Опублікована стаття «Бронзові мечі з Турецького повіту (Галичина)» (1899 р.).

Одною з ілюстрацій розповсюдження бронзової культури на північнім згір’ї Карпат служить інтересна свіжа нахідка бронзових мечів в Турецькім повіті.

Більше інформації…

7.01.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Пыпин А.Н. Материалы для биографии А.А.Котляревского» (1896 р.).

Автор скористав не тільки з друкованого матеріалу, але також з паперів Котляревського і з його кореспонденції, здобутої від різних осіб, так що має матеріал досить багатий.

Більше інформації…

5.01.2019 Річний звіт

Опубліковано «Звіт за 2018 р.».

Звіт про роботу сайту «Михайло Грушевський» за 2018 рік – 218 тисяч відвідувачів.

Більше інформації…

3.01.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «5. Мовний партикуляризм».

Крайній партикуляризм в справах мови, провінціональний патріотизм, який вимагає, щоб газета писалася мовою його села, а все українське письменство не виходило за межі словаря його повіту.

Більше інформації…