Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4-й квартал 2019 р.

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Против п’янства» (1910 р.).

Середній заробіток людини в Росії [в] 6 разів менший, ніж в Американських Штатах, а випивають горілки в Росії [в] два рази більше, ніж там.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «История Переяславльской земли с древнейших времен до половины XIII столетия» (1898 р.).

Я певний, що книга добродія Ляскоронського і в теперішнім своїм виді не буде безкорисна; але ся користь не відповідає масі довголітньої праці, вложеної в сю книжку.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Хочуть скасувати козаків» (1910 р.).

Остання війна з японцями показала, що на війні, як тепер її ведуть, козаки не здатні – ліпше на їх місце мати регулярну кавалерію.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Мечислав Лехницкий. Историко-критический очерк о существенном значении и происхождении имени словяне или славяне» (1898 р.).

Огляд автора, одначе, не зможе познайомити з питанням, бо тут обговорюються здебільшого перестарілі або лише дивоглядні виводи слов’янського імені.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Забагато свят» (1910 р.).

А в Росії працюють в середнім коло 250 днів тільки, а місцями ще менше: по деяких місцях між народом святкують 120 і навіть 160 день.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.М.Уманец. Гетман Мазепа, историческая монография» (1898 р.).

Автор потонув в фактичнім оповіданні, за ним страчена наукова перспектива, за деталями не видно важного, читач не виносить, властиво, ніякого розуміння тодішніх відносин.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «На новий рік» (1910 р.).

У нас уся надія, вся сила тільки в селянському, мужицькому народі, що один не відцурався своєї рідної мови української, котрою колись князі та панове говорили.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Шахматов. Исходная точка летосчисления «Повести временных лет» (1898 р.).

Для хронології руських подій автор небагато дав нового і признає початок багатьох дат для себе неясним.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Пам’ятник Шевченку» (1909 р.).

Справді велику пошану і подяку Шевченкові мусить носити в серці кожний українець, а особливо український люд робочий, сільський і робітничий.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Кочубинский. Территория доисторической Литвы» (1898 р.).

Автор міг би зробити корисну прислугу науці, якби проробив основніше й глибше філологічну роботу над хорографією місцевості, що його заінтересувала, у вказанім нами напрямі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «На свята» (1909 р.).

Тому добре діло робили всі, хто своїх знайомих і земляків до нашої газети привчав, приохочував, з рук до рук, з хати до хати пускав, щоб самі до неї заохочувалися.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «П.Милюков. Очерки по истории русской культуры» (1898 р.).

Головну ваду праці ми вказали при рецензії першого тому: титул не відповідає змісту, се історія лише великоросійської – навіть ще тісніше – московської культури.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «У сибірських нетрях» (1909 р.).

Товариство для поширення грамоти, що вони собі заснували тоді ж, почало одкривати якутські школи. Почали видавати газету «Якутський край», на якутській і руській мові.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Die orthodox-orientalische Kirche in Lemberg» (1897 р.).

Певний інтерес можуть мати подані тут відомості, власне, про громаду православну, зачерпнені автором, як він каже, з парафіяльного архіву і якогось мемуару з середини сього [19] віку.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Тіснота товариствам» (1909 р.).

Правда, що не тільки робітничим прийшла тіснота – всяким товариствам. Одним не позволяють одкриватись, а відкриті закривають.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Alexander Jabłonowski. Kozaczyzna a legitymizm» (1897 р.).

Сі дві інтересні статті мають те спільне, що обидві дотикаються справи т. зв. козачої реформи Баторія.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Убожіє край!» (1909 р.).

Сим разом з’їзд почав докоряти міністрам, що не вміють завести доброго ладу, і край через те убожіє, а як край убогий – то й промислу та торгівлі біда: голому не продаси.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Dr. Antoni Prochaska. Dążenia do unii cerkiewnej za Jagiełły» (1897 р.).

Обидві статті ставлять в найтісніший зв’язок справу церковної унії з політичною унією Польщі, Литви і Русі, як її наслідок.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Про права жінок» (1909 р.).

Міністерство просвіти російське оповістило, що незадовго предложить проект, щоб жінки зарівно з чоловіками мали право поступати на всяку службу, на всякі посади, до котрих вони мають науку.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Collectanea ex archivo collegii historici» (1897 р.).

В сім (останнім) томі «Архіву Краківської академії» має для нас спеціальний інтерес історія Чуднівської кампанії 1660 p. (Bellum Polono-Moschicum ad Czudnow).

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Галицький сойм» (1909 р.).

Сойм – се так як земське зібрання, тільки він має більші права, ніж земство, і більшу вагу також тому має, що порядкує справи часом і дуже великого краю.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Початки козацтва після відчитів В.А[нтоновича]» (1897 р.).

Гадку сю – видати в перекладі той коротенький курс, читаний приступно і не для спеціалістів, треба назвати дуже щасливою.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Про робітничі товариства» (1909 р.).

Коли начальство не буде давати робочому народові об’єднуватися для оборони своїх робочих інтересів протав хазяїв, чи се не пожене робочих до політики?

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Antoni Prochaska. Przyczynki krytyczne do dziejów unii» (1897 р.).

Автор подає серію спеціальних розвідок окремих, зв’язаних лише своєю (ближчою чи дальшою) приналежністю до історії унії В[еликого] кн[язівства] Литовського з Польщею за Ягайла і Вітовта.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо замітку «Палення трупів» (1909 р.).

По чужих краях в різних містах заведені вже так звані крематорії, заведення для палення трупів: небіжчика там спалять в великій печі, а недогарки кісток зложать в гарне горнятко і сховають.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Źródła dziejowe» (1897 р.).

Під сим титулом вийшла простора монографія, присвячена внутрішній історії колишніх воєводств Київського і Брацлавського, себто середнього Подніпров’я і Побужжя в XVI і першій чверті XVII в.

Більше інформації…