Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2-й квартал 2019 р.

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХІІІ. Міста. Релігійно-національний і культурний рух ХVІ–ХVІІ ст.».

У житті українських міст вплив польських порядків знайшов вираз у перетворенні їх за типом саксонських громад «магдебурзького права».

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «История русской архитектуры» (1897 р.).

Автор виходить з Чернігівської кафедри, її він студіював ближче, як видно, й присвятив кільканадцять літ тому спеціальну статтю.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Наша школа» (1909 р.).

Величезний, деінде нечуваний процент анальфабетів, страшні розміри рецидивізму неписьменності являються результатами сього позбавлення українських мас національної школи.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «Х. Українські землі у ХV–ХVІ ст.; збирання українських земель Польщею».

Допоки не виявилися ці зміни у внутрішніх відносинах Великого князівства Литовського, українські, рівно ж як і білоруські, землі почувалися тут у себе вдома.

Більше інформації…

Нова стаття

Публікуємо 6 листів як додаток до статті Валентина Кавунника «№ 23. Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 13 березня 1905 року» (2015 р.).

Щодо Ваших «Очерків», то з друком їх поки що треба пождати. У останній час ними заінтересувалися цензурні сфери і, здається, в бік, не зовсім бажаний.

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Złote skarby michałkowskie» (1904 р.).

Шановний видавець задумує, очевидно, – судячи з його недавніх рефератів, монографічно студіювати типи сього скарбу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Wilhelm Tomaschek. Die alten Thraker, eine etnologische Untersuchung» (1897 р.).

Нова праця проф. Томашека дає загальний огляд фракійської людності, збирає в групи їх галузки і коротко оглядає по сих групах територію і історичну долю кождої галузки.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Україна, Білорусь, Литва» (1909 р.).

«Слов’янська ідея» почала функціонувати як вивіска для різних імперіалістичних та шовіністичних планів, як прислуга для різних реакційних течій та груп, головним чином в Росії.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «VII. Князівства-землі ХІ–ХІІІ ст. Галицько-Волинська держава ХІІІ–ХІV ст.».

Розклад київського державного організму проявлявся, як було сказано, у послабленні значення Києва та київських князів і у відособленні земель під владою окремих династій.

Більше інформації…

Нова стаття

Публікуємо 6 листів як додаток до статті Валентина Кавунника «Історія видання «Очерка» Михайла Грушевського» (2015 р.).

У Київ казав я послати 400 прим. для того, що з сього числа треба віддати Оглобліну примірників 30–40 та другим певним книгарням, які беруть звичайно книжки видавництва «Вік». (Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 21 жовтня 1904 року)

Більше інформації…

Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Аристарх Крижановський» (1905 р.).

Дня 11 (24) падолиста умер в монастирі Крехівськім співробітник нашої часописі єромонах чину св. Василія Вел[икого] о. Аристарх-Андрій Крижановський.

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Археологическая летопись Южной России» (1904 р.).

З приємністю мушу тепер сказати, що мої побоювання не справдилися: часопись стягає до себе дослідників і аматорів української старовини.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Древнейший план города Киева 1638 года» (1897 р.).

В сім розкішнім виданні д. Ханенко подає три таблиці з «Тератургіми» [Афанасія] Кальнофойського: ближні і дальні печери і загальний вид Києва.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Час не жде!» (1908 р.).

В самій українській суспільності Росії помічаються певні течії, неприхильні тіснішому зближенню з галицьким життям, всякій «галичанщині» і можливим впливам на життя українське в Росії.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «V. Київська держава у ІХ і Х ст. – процес утворення».

Еволюція руської держави Х–ХІ ст. йшла саме в цьому напрямку розширення й розгалуження системи «руських» намісників та їхніх залог, що проникала все далі й далі углиб волостей.

Більше інформації…

Нова стаття

Публікуємо 6 листів як додаток до статті Валентина Кавунника «Історія видання «Очерка» Михайла Грушевського» (2015 р.).

Про термин «Укр[аїна]» не писав я Вам, бо трудно тут що сказати певного; Гессен не може порадить, бо в його не було такої практики (Лист Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 23 квітня 1904 року)

Більше інформації…

Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Вільгельм Онкен» (1905 р.).

В серпні умер один з голосніших німецьких істориків Вільгельм Онкен. Популярність його полягала на колективнім історичнім видавництві «Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen».

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «В.И.Сизов. Курганы Смоленской губернии» (1904 р.).

Добродій Сизов мав на меті дати студію про гнєздовський могильник, а не просту опись. За се, розуміється, можна бути йому тільки вдячним.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1892 – 1894 гг.» (1896 р.).

Головна новинка між ними – се дорогоцінне Євангеліє-апракос (себто уложене в порядку читання тижневого) на пергамені, писане 1282 р. поповичем Євсевієм в Галичині.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «В оборону книги» (1908 р.).

Ми мусимо підтримувати з національного обов’язку всі ті елементи, з яких складається повнота національного життя, підтримувати з усієї сили і всіма можливими способами.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ІІІ. Культура и побут».

Загальний культурний рівень наших племен у цей час стоїть уже досить високо. Рільництво, початки якого сягають іще часів спільноарійських, виступає тепер у них уже в повному розвитку.

Більше інформації…

Нова стаття

Публікуємо 6 листів як додаток до статті Валентина Кавунника «Історія видання «Очерка» Михайла Грушевського» (2015 р.).

От вже, як бачите, нині 6 грудня, а від вислання рукописи – скоро два місяці. По Вашому листу я відібрав рукопись від перекладчика і спинив французький переклад. (Лист Михайла Грушевського до Максима Славінського від 6 (19) грудня 1903 року)

Більше інформації…

Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «П.Литвинова-Бартош» (1904 р.).

8 (21) вересня умерла на 70-ім році життя одна з найстарших репрезентанток української етнографії – Пелагія Литвинова, роджена Бартош, в своїй батьківщині, в с. Землянці Глухівського повіту.

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «D[octo]r Isidor Szaraniewicz. Das große prähistorische Gräberfeld zu Czechy, Brodyer Bezirk, in Galizien» (1904 р.).

Скористати з сього новішого матеріалу з сеї статті майже неможливо, бо написана вона ще загальніше, ще сумаричніше, ніж навіть попередня польська стаття.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Е.Сицинский. О церквях Подольской епархии» (1896 р.).

Д[обродій] Сіцинський розложив села в порядку деканатів; більш раціональним був би розклад географічний – по басейнах річних.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Кінець «польської інтриги» (1908 р.).

Всі балачки про польську інтригу, яка нібито витворила новітній український рух або підтримала його, були або свідомо неправдою, або – в кращому разі – заученою фразою.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» починаємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – перші 3 розділи, включаючи «І. Сучасна українська колонізація та її історичні зміни; географічні умови; український етнічний тип».

Нашим завданням є відтворення у головних рисах історичного розвитку українського народу.

Більше інформації…

Нова стаття

Публікуємо статтю Валентина Кавунника «Історія видання «Очерка» Михайла Грушевського» (2015 р.).

Заплановане багатотомне видання «Історії України-Руси» у стислій формі було реалізоване в «Очерке», а згодом – у «Короткій історії України», «Ілюстрованій історії України».

Більше інформації…

Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Пам’яті Олексія Маркевича» (1903 р.).

Українофільство Маркевича ніяк не можна назвати глибоким і якраз при такім досить поверховім українофільстві він за українофільство дуже сильно потерпів.

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Reallexicon der indogermanischen Altertumskundes» (1904 р.).

Слов’яно-литовський світ, хоч автор признає його важність для сих дослідів, розмірно мало звісний авторові.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Князь А.Б.Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга» (1896 р.).

Всього заведено коло півтретяста родів, між ними чимало й українських; подано поколінні реєстри з короткими поясненнями.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Святий вечір» (1907 р.).

І з забитого, позбавленого всякого людського життя «бидла» виростає свободне, свідоме своєї людської гідності, своїх національних потреб і прав горожанство.

Більше інформації…

Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Мстиславова церква в Володимирі-Волинськім» (1911 р.).

Велична церква Успенія, збудована Мстиславом Ізяславичем в другій половині XII в., тому 750 літ, зісталася пам’яткою відокремлення Волинської землі в осібне князівство.

Більше інформації…

Нова замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано замітку «До некролога Остапа Терлецького» (1902 р.).

Д[обродій] Павлик підносить, що Драгоманов не був прихильником «гострої суспільної діяльності», та дуже критично ставився до тодішнього російського революціонізму.

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Was Wissen wir von der Indogermanen» (1904 р.).

Автор виступає з своєю теорією індоєвропейської правітчини: вона лежала в Північно-Західній Європі, займаючи побережжя й острови Балтійського і Північного моря.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «П. фон Винклер. Русская геральдика» (1896 р.)

Ся геральдична праця може бути тим цікава для нас, що містить герби української шляхти, признаної російським урядом.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Праве українство» (1907 р.).

Ми не націоналісти, які за всяку ціну готові б миритися з усякою Україною – чи чорносотенною, чи свобідною і поступовою – аби була.

Більше інформації…

Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Луцьк» (1910 р.).

З тої славної старовини в Луцьку, одначе, мало пам’яток заховалося. Давні церкви, побудовані українськими князями XI – XIII в. і описані в старих літописях і записках, зникли всі.

Більше інформації…

Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Тадей Рильський» (1902 р.).

Наше Товариство понесло нову утрату в особі свого довголітнього члена й співробітника Тадея Рильського, що вмер 25 с[тарого] с[тилю] вересня.

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «А.А.Спицын. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении» (1904 р.).

Перевага теоретичного конструювання над обсервацією й аналізою ще сильніше виступає в праці академіка Шахматова, що появилася майже в однім часі з статтею добродія Спіцина.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Календарь Подольской епархии на 1896 год» (1896 р.)

В с. Голодьках під Баром єсть ікона св. Миколая – дуже давня; риза з написом р[оку] 1705; народний переказ виводить сю ікону з колишнього монастиря, що був у Голодьках.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Злобна напасть» (1907 р.).

І все-таки – чиста неправда, ніби українська молодіж так «розполітикувалася», що стратила всякі наукові інтереси й перестала видавати з-поміж себе одиниці з науковими кваліфікаціями.

Більше інформації…

Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Церква св. Василія в Овручі» (1910 р.).

І в Овручі поставив гарну церкву св. Василія, на своє ім’я, бо тодішні князі звичайно мали два імені, одне церковне, християнське, а друге народне – так і Рюрик мав церковне ім’я Василія.

Більше інформації…

Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Олексій Андрієвський» (1902 р.).

Кружок дослідників української історії, згромаджений коло «Киевской старины», поніс нову болючу втрату в особі довголітнього й діяльного свого співробітника Олексія Олександровича Андрієвського.

Більше інформації…